Af Tina Rønhøj og Mette Johansen

Betaling for video- og telefonkonsultationer har sandsynligvis stået højt på din ønskeliste, siden Sundhedsstyrelsen udsendte retningslinjer om, at du kun må udføre kritiske behandlinger. For hvordan vurderer man, om en behandling er kritisk, når man ikke kan se patienternes fødder.

Aftale øger trygheden

Det spørgsmål er der mange, der har stillet, og derfor har Danske Fodterapeuter indgået en midlertidig aftale med Danske Regioner, som gælder under coronaepidemien. Aftalen lyder på, at fodterapeuter, der arbejder under overenskomsten, kan få en ydelse for konsultationer i telefonen eller via video for at erstatte fysiske møder, hvor det er muligt. Det er op til dig selv at vurdere, hvornår du mener, at det er fagligt relevant og muligt at bruge konsultationerne.

’Jeg er meget tilfreds med, at vi har indgået en aftale, som forbedrer vores muligheder for at vurdere, hvornår vores patienter har brug for kritisk behandling. Det øger trygheden for patienter med risiko for komplikationer såsom diabetikere, så de kan få behandling i tide. Samtidig øger aftalen vores økonomiske tryghed, fordi vi nu også kan få betaling for vores faglige vejledning og vurdering af patienter over telefonen og ved videoopkald’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter. 

 

Fodstatus fortsat obligatorisk

Gyldig fodstatus er et af de krav, Danske Fodterapeuter har drøftet med Danske Regioner i forbindelse med de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor har Danske Fodterapeuter foreslået muligheden for at dispensere for fodstatus i de tilfælde, hvor undersøgelsen ikke er kritisk - og stadig kunne afregne for kritiske behandlinger. Det er imidlertid ikke teknisk muligt og derfor skal du forsat lave fodstatusser på patienter, inden du kan udføre en kritisk behandling.

’Jeg synes, at det ville have været bedst for alle parter, hvis det havde været muligt at udskyde fodstatus, når vi vurderer, at det ikke er en kritisk behandling. For jeg ved, at vi fagligt godt kan forsvare at udskyde fodstatus i enkelte måneder for nogle af vores diabetespatienter. Men det kan ikke lade sig gøre og derfor står der også i den nye aftale med Danske Regioner, at den indebærer, at vi i nogle tilfælde er nødt til at udføre en ukritisk behandling for at udføre en kritisk. Heldigvis indeholder aftalen også muligheden for - når det er fagligt forsvarligt - at forkorte behandlingstiden i klinikken og tage vejledning og information over telefonen. På den måde kan vi begrænse den tid, patienten tilbringer i stolen’, siger hun. 

Er video- og telefonkonsultationer en del af fodstatus, kan du dog ikke tage en ekstra ydelse for det, da det en del af den betaling, du får for fodstatusydelsen. Akutte, diabetiske fodsår er fortsat en undtagelse til kravet om gyldig fodstatus, da du godt kan udføre de første to behandlinger uden den.

Udover ydelserne for telefon- og videokonsultationer bliver det også muligt at tage et gebyr, hvis en patient møder op med covid-19-symptomer, selvom du har spurgt ind til det, som du skal, når patienten aftaler en tid. Gebyret svarer til udeblivelsesgebyret i overenskomsten.

 

Sådan kommer du i gang med videokonsultation

Ny aftale med Danske Regioner giver dig mulighed for at tage en ydelse for video- og telefonkonsultationer. Foto: IstockPhoto
Ny aftale med Danske Regioner giver dig mulighed for at tage en ydelse for video- og telefonkonsultationer. Foto: IstockPhoto

Aftale under covid-19

  • Aftalen trådte i kraft den 31. marts 2020 og gælder, indtil Danske Fodterapeuter oplyser, at den er ophørt. 
  • Der er to typer konsultationer: Videokonsultation med ydelse 4100 og telefonkonsultation med ydelse 4101.
  • Du kan tage video- og telefonydelsen under alle specialer, og der er ingen begrænsninger for den under speciale 54 og speciale 55. 
  • Du må gerne afregne den offentlige del af video- og telefonydelserne og vente med at opkræve patienternes andel, til de er tilbage på klinikken.
  • Du skal oplyse patienten om egenbetaling, hvad ydelsen indeholder og have samtykke, inden du leverer ydelsen.
  • Du skal identificere patienten ved cpr-nummer.
  • Du behøver ikke opholde dig på klinikken, når du udfører video- og telefonkonsultationerne.
  • Du skal sikre dig, at du overholder regler om databeskyttelse.
  • Du kan opleve, at din IT-leverandør kan være forsinket med implementeringen, da de ikke – som sædvanligt - har fået information om aftalen, inden de er trådt i kraft. 

Læs mere om ydelserne i aftalen med Danske Regioner

 

Find svar på spørgsmål om de nye ydelser