Udvalget for ansatte arbejder for at forbedre arbejdsvilkår og højne det faglige niveau for ansatte fodterapeuter.

 

Udvalgets kommissorium er at  

  • understøtte foreningens strategiske arbejde inden for områder, der har særlig relevans for foreningens ansatte fodterapeuter
  • understøtte foreningens arbejde for gode løn- og ansættelsesvilkår for ansatte fodterapeute

 

Udvalget er pt. under etablering og forventes af afholde første møde i foråret 2016.

Udvalget består af formand Tina Christensen, 2-3 ansatte fodterapeuter og tillidsrepræsentanten for fodterapeuterne på Bispebjerg Hospital.

Udvalget for ansatte arbejder for at forbedre arbejdsvilkår og højne det faglige niveau for ansatte fodterapeuter.
Udvalget for ansatte arbejder for at forbedre arbejdsvilkår og højne det faglige niveau for ansatte fodterapeuter.