Etisk Udvalg præsenterer i løbet af året en række dilemmaer, der er vigtige at reflektere over af hensyn til både patienter og kollegaer.

 

Dilemma nr. 1:

Kast ‘kærlig’ kollegakarma

Tænker I over, hvordan I taler til hinanden på klinikken? Det gør jeres patienter helt sikkert og tonen har indflydelse på, om de vender tilbage eller ej.

Af Etisk Udvalg

En tone kan både trylle med stemningen og tage pusten fra den. Og selvom det foregår ubevidst kan stemningen starte en spiral, der kan gå i en positiv eller negativ retning. Her taler vi ikke om de episoder, hvor der ryger en finke af panden på en dag, hvor patienter står ovenpå hinanden for at komme til. I de situationer kan et hurtigt undskyld være det plaster, der heler såret.

Det må dog ikke gå hen og blive hverdagskost med for mange finker, da det kan skabe permanent mislyd i tonen. Sker det, er I nødt til at tage hånd om det, så I kan komme på rette spor igen. Langt hen ad vejen gælder det dog om at have en god dialog og fortælle hinanden, hvis I har en dårlig dag, så I er klar over, at der er minus på overskudskontoen.

Det er også en god idé at tage på sociale udflugter mindst to gange om året for at lære hinanden godt at kende. I sidste ende er det en investering, som giver et godt afkast på den økonomiske og sociale konto

 

Dilemma nr. 2:

Pas på patienten

Har du tænkt over, hvordan du beskytter dine patienters personlige oplysninger?

Af Etisk udvalg

Det er de små ting i hverdagen, der afgør om du agerer professionelt. En af dem er, hvordan du passer på de informationer, du har brug for til behandlingen. Står din computerskærm for eksempel, så den er synlig for andre patienter, kan oplysningerne komme i de forkerte hænder. Derfor bør du sætte den eller skærme den af, så ingen andre end dig og dine kolleger kan se med.

Beder du om cpr-numre i telefonen, bør du lade være med at gentage tallene, hvis der er andre i lokalet. Ligeledes bør du undlade at tale om sygdom og personlige problemer, hvis andre kan lytte med.

Når du passer på dine patienters privatliv, vil de føle sig trygge ved at blive behandlet af dig, og du vil føle dig tryg ved ikke at have lagt oplysninger i de forkerte hænder.

Etisk Udvalg nærstuderer etiske problemstillinger i foreningen.
Etisk Udvalg nærstuderer etiske problemstillinger i foreningen.

Medlemmer af Etisk Udvalg
Peter Demant (formand)
Anne-Lise Lippert
Kirsten Riise Hermann
Lene Scheuer
Charlotte Virkelyst Madsen
Merete Tranberg (på barsel)

Etisk Udvalg vælges direkte på generalforsamlingen, og har til formål at drøfte og forholde sig til generelle etiske problemstillinger i foreningen i relation til faget og udøvelsen af dette.

Udvalgets drøfter primært sager af principiel karakter, men kan også tage konkrete medlemshenvendelser op til vurdering. Udvalget kan både drøfte sager på egen foranledning og efter anmodning fra bestyrelsen.