Samarbejdsudvalg

foto: jørgen true

Fodterapeuter og politikere mødes i samarbejdsudvalgene for at drøfte sager i relation til overenskomsten.Sygesikringsudvalget

Sygesikringsudvalget indsamler ønsker til overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner.Landssamarbejdsudvalget

Landssamarbejdsudvalget fortolker overenskomsten for regionerne og de regionale samarbejdsudvalg.Forhandlingsudvalget

Forhandlingsudvalget forhandler overenskomsten for privatpraktiserende fodterapeuter med Danske Regioner.