Samarbejdsudvalg

foto: jørgen true

Fodterapeuter og politikere mødes i samarbejdsudvalgene for at drøfte sager i relation til overenskomsten.Sygesikringsudvalget

Sygesikringsudvalget kvalificerer indhold til overenskomstforhandlinger med Danske Regioner og er sparringspartnere for forhandlingsudvalget.Landssamarbejdsudvalget

Landssamarbejdsudvalget fortolker overenskomsten for regionerne og de regionale samarbejdsudvalg.Forhandlingsudvalget

Forhandlingsudvalget forhandler overenskomsten for privatpraktiserende fodterapeuter med Danske Regioner.