Samarbejdsudvalg

Foto: Jørgen True

Hvem sidder i samarbejdsudvalgene? Få svaret her.Sygesikringsudvalget

Sygesikringsudvalget indsamler ønsker til overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner.Landssamarbejdsudvalget

Landssamarbejdsudvalget fortolker overenskomsten for regionerne og de regionale samarbejdsudvalg.Forhandlingsudvalget

Forhandlingsudvalget forhandler overenskomsten for privatpraktiserende fodterapeuter med Danske Regioner.Etisk Udvalg

Etisk Udvalg forholder sig til generelle etiske problemstillinger i foreningen i relation til faget og udøvelsen af dette.Udvalget for ansatte

Udvalget for ansatte arbejder for at forbedre arbejdsvilkår og højne det faglige niveau for ansatte fodterapeuter.