Danske Fodterapeuter er samlingspunkt for alle statsautoriserede fodterapeuter i Danmark. Foreningen varetager medlemmernes faglige, juridiske og økonomiske interesser.

Stort set alle landets fodterapeuter er organiserede i Danske Fodterapeuter, og langt størstedelen af de godt 1800 medlemmer er selvstændigt erhvervsdrivende.

Danske Fodterapeuter forhandler overenskomst med den offentlige sygesikring på medlemmernes vegne og er medlem af FTF og Sundhedskartellet.

Danske Fodterapeuter er desuden medlemmernes talerør i medierne, blandt samarbejdspartnere og i relevante politiske fora. Foreningens medlemsblad er Fodterapeuten.

Foreningen har eksisteret siden 1932.

 

Vision:
"At fodterapeuten har en synlig og afgørende rolle i den behandlende og forebyggende fodsundhed i Danmark."

 

Mission:
"Foreningens formål er at samle alle statsautoriserede fodterapeuter i et fagligt, socialt og økonomisk fællesskab. Gennem et målrettet sundhedspolitisk arbejde skal foreningen styrke og udbygge fodterapeuters muligheder for at uddanne og udvikle sig som fodterapeuter, på et så højt fagligt niveau som muligt, samt sørge for, at medlemmerne tilbydes en fælles profilering. Foreningen skal herudover hævde standens interesser."
Danske Fodterapeuters daglige og administrative opgaver håndteres af sekretariatet i Albertslund.

Danske Fodterapeuters sekretariat ligger på Roskildevej i Albertslund
Danske Fodterapeuters sekretariat ligger på Roskildevej i Albertslund
Danske Fodterapeuters vision:

"At fodterapeuten har en synlig og afgørende rolle i den behandlende og forebyggende fodsundhed i Danmark."

Kontakt Danske Fodterapeuter

Skriv det telefonnummer vi kan kontakte dig på
Hvad vil du gerne kontaktes om