Danske Fodterapeuter er brancheorganisation for statsautoriserede fodterapeuter og varetager medlemmernes faglige, juridiske og økonomiske interesser.

1800 af landets fodterapeuter er organiserede i Danske Fodterapeuter, hvilket svarer til størstedelen af alle fodterapeuter.

Over 95 procent af medlemmerne er privatpraktiserende og selvstændigt erhvervsdrivende, og Danske Fodterapeuter forhandler overenskomst for dem med Danske Regioner.

Danske Fodterapeuter står dog ikke alene. Foreningen er medlem af den internationale paraplyorganisation FIP, der varetager faggruppens interesser på et internationalt plan. Endvidere  Danske Fodterapeuter medlem af FH og Sundhedskartellet, der forhandler overenskomst for offentlig ansatte fodterapeuter.

Danske Fodterapeuter er desuden medlemmernes talerør i medierne, blandt samarbejdspartnere og i relevante politiske fora.

Foreningen har en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen hvert andet år. Danske Fodterapeuter har desuden en håndfuld udvalg og en lang række frivilliggrupper, der arrangerer lokale møder. 

 

Vision:
"At fodterapeuten har en synlig og afgørende rolle i den behandlende og forebyggende fodsundhed i Danmark."

 

Mission:
"Foreningens formål er at samle alle statsautoriserede fodterapeuter i et fagligt, socialt og økonomisk fællesskab. Gennem et målrettet sundhedspolitisk arbejde skal foreningen styrke og udbygge fodterapeuters muligheder for at uddanne og udvikle sig som fodterapeuter, på et så højt fagligt niveau som muligt, samt sørge for, at medlemmerne tilbydes en fælles profilering. Foreningen skal herudover hævde standens interesser."
Danske Fodterapeuters daglige og administrative opgaver håndteres af sekretariatet i Albertslund.

Danske Fodterapeuters sekretariat ligger på Roskildevej i Albertslund
Danske Fodterapeuters sekretariat ligger på Roskildevej i Albertslund
Danske Fodterapeuters vision:

"At fodterapeuten har en synlig og afgørende rolle i den behandlende og forebyggende fodsundhed i Danmark."

Kontakt Danske Fodterapeuter

Skriv det telefonnummer vi kan kontakte dig på
Hvad vil du gerne kontaktes om