Det er altid en god idé med en kontrakt, så man får klare linjer for samarbejdet. Nogle af jer har dog en direkte pligt til at indgå en kontrakt. Hvis du har ydernummer og søger regionen om en behandlende medhjælp efter overenskomstens § 16, stk. 1 eller 2, så har du faktisk pligt til at indgå en kontrakt med din behandlende medhjælp. Du skal samtidig være klar til at indsende denne kontrakt til regionen, hvis du bliver bedt om det.

Kontrakten med en behandlende medhjælp skal opfylde visse betingelser: For eksempel skal det fremgå, at den behandlende medhjælp ikke er berettiget til at ansætte personale til udførelse af tilskudsberettiget behandling. Yder er også forpligtet til at sørge for, at der foreligger lovpligtige forsikringer for den behandlende medhjælp. Kontrakten skal i øvrigt være i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 
Hvis man ikke har indgået en skriftlig aftale, så kan man risikere at få sagen indbragt for Samarbejdsudvalget i regionen. Under alle omstændigheder kan det give problemer, hvis man som yder ikke har indgået en kontrakt med sin behandlende medhjælp. Yder er over for patient og region ansvarlig for, at tilskudsberettigede behandlinger udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten, som yder (og ikke den behandlende medhjælp) har tiltrådt. Derfor står der blandt andet i Danske Fodterapeuters standardkontrakt for behandlende medhjælp, at indlejeren hæfter for tab i forhold til den offentlige sygesikring.

Danske Fodterapeuter står klar til at hjælpe både ydere og behandlende medhjælpere med at få tilpasset standardkontrakterne til jeres individuelle behov.
Send kontrakten til gennemsyn via e-mail: info@fodterapeut.dk   
 

Du kan bruge Danske Fodterapeuters standardkontrakt for behandlende medhjælp, som du finder her (se kontrakt nr. 1).


Overenskomstens krav om kontrakter til behandlende medhjælpere finder du på side 21 i det blå hæfte ”Aftale om fodterapi 2014-2017”.

 

Ydere med behandlende medhjælp har pligt til at lave kontrakt
Ydere med behandlende medhjælp har pligt til at lave kontrakt