Vent stadig med at registrere dit arbejdssted

Vi har konstateret, at du som medlem af Danske Fodterapeuter har modtaget et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende registrering af behandlingssted. Danske Fodterapeuter er ikke blevet informeret om udsendelsen af brevet på forhånd.

Indholdet i brevet er kendt stof, men vi anbefaler stadig, at I venter med at registrere jer eller ændre den registrering, som I allerede har foretaget.

 

Afventer stadig svar fra styrelsen

Danske Fodterapeuter har holdt et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor vi blev enige om, hvordan reglerne skulle fortolkes, så du som medlem ikke skulle af med flere gebyrer. Vi afventer lige nu svar fra Styrelsen vedrørende den information, som vi har tænkt os at udsende til jer og lægge på hjemmesiden.

Vi orienterer jer, så snart vi får tilbagemeldingen fra Styrelsen – forhåbentlig i denne uge.

På trods af brevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er det stadig Danske Fodterapeuters anbefaling, at du venter med at registrere dit arbejdssted.
På trods af brevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er det stadig Danske Fodterapeuters anbefaling, at du venter med at registrere dit arbejdssted.

Vent med at registrere dit arbejdssted

Her kan du læse Danske Fodterapeuters anbefaling