Af Birgitte Silkjær, projektleder for kompetenceudvikling

En ny bekendtgørelse om journalføring er for nylig blevet offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, som nu også er klar med en vejledning, der gør det tydeligt, hvad der er korrekt og nødvendigt at føre til journal.

Senest i midten af juli måned vil du kunne finde en separat indgang for fodterapeuter på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Her vil du kunne finde informationer, der er særligt relevante for dig, blandt andet at journalen skal indeholde punkter som anamnese/sygehistorie, behandlingsplan, journalnotat og tegnsystemet i journalen.

Ingen nye krav
Den nye bekendtgørelse stiller ikke flere krav til, hvordan du fører journal, men Danske Fodterapeuter anbefaler, at du sætter dig ind i indholdet og hvordan du lever op til kravene til patientjournaler. Vejledningen, der er målrettet fodterapeuter og andre mindre autorisationsgrupper, er mest relevant at læse, fordi du kan bruge den i praksis.

Formålet med den nye bekendtgørelse og vejledninger er at komme tvivl om indholdet af patientjournalen til livs, så det bliver tydeligere, at det kun er nødvendige og relevante oplysninger, du skal føre til journal.  

Tilbud på vej
Styrelsen for Patientsikkerhed vil snart tilbyde nye muligheder for at lære, hvorfor det er vigtigt at føre en god journal, blandt andet i forhold til kontinuiteten i behandlingen og patientsikkerheden.

Til efteråret afholder Danske Fodterapeuter kurser i journalføring, som blandt andet vil tage afsæt i den nye bekendtgørelse og vejledning og god journalføring i praksis.    

Mere om journalføring for fodterapeuter 

2. juli 2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop offentliggjort ny bekendtgørelse med vejledning om journalføring Foto: Mie Hampen
Styrelsen for Patientsikkerhed har netop offentliggjort ny bekendtgørelse med vejledning om journalføring Foto: Mie Hampen