Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Efter to år i bestyrelsen har Peter Demant valgt at trække sig fra sin post og forklarer, at han har valgt at stoppe af flere årsager.

Svært ved at genfinde sin position
’Jeg brænder for mit fag og har haft flere ambitioner med min indsats i bestyrelsen, end jeg har kunnet få indfriet. Det kan man læse i referatet fra sidste bestyrelsesmøde, hvor der står, at jeg meldte mig som kandidat til næstformandsposten og trak mit kandidatur igen, fordi bestyrelsen vægtede erfaring højst. Efterfølgende har det været svært for mig at finde min position igen, hvilket er faldet sammen med nogle udfordringer på min klinik. Derfor har jeg besluttet mig for, at jeg hellere vil lægge mine kræfter der. Jeg er meget afklaret med min beslutning og vil gerne takke medlemmerne for den tillid, de har vist mig’, siger han.

Peter Demant har været medlem af bestyrelsen siden 2017 og aktiv i foreningsarbejdet fra 2012, hvor han var medlem af Etisk Råd. I 2015 blev rådet til et udvalg, som han var formand for, indtil det blev et ad hoc-udvalg. Peter Demant fortsætter i Ambassadørkorpset.  

Takker for indsatsen
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, ville gerne have fortsat samarbejdet med Peter Demant i bestyrelsen.

’Jeg vil gerne takke Peter Demant for hans store indsats i bestyrelsen i de sidste to år, hvor vi er nået i mål med mange ideer og planer. Jeg ville gerne have fortsat samarbejdet, men har stor respekt for, at han har valgt at prioritere anderledes i sit liv’, siger hun.

Brænder for bedre uddannelse
Pia Mølgaard Kristensen, der stillede op til bestyrelsen i Danske Fodterapeuter på generalforsamlingen i oktober måned og blev valgt som 1. suppleant, overtager den ledige post i bestyrelsen.

’Jeg er overrasket over at få en plads i bestyrelsen allerede nu, men er rigtig glad for det. Grunden til, at jeg stillede op, er, at det faglige arbejde betyder rigtig meget for mig. Jeg er især interesseret i arbejdet med at forbedre uddannelsen og indsatsen for at få flere kolleger til at tilbyde indlægsbehandling. Det kræver dog at vi får endnu mere viden om biomekanik, og det kunne passe fint, hvis man i fremtiden kunne specialisere sig i fx biomekanik og indlæg. Jeg har selv et ydernummer og arbejder under overenskomsten, og jeg kan derfor byde ind med min viden på det område. Jeg sidder blandt andet som repræsentant i Samarbejdsudvalget i Region Nordjylland og kæmper for flere ydernumre, men oplever, at det er svært. Min indstilling er imidlertid, at en fodterapeut er en fodterapeut, uanset om man har ydernummer eller ej, så jeg vil naturligvis arbejde for alle medlemmer’, siger Pia Mølgaard Kristensen.

Pia Mølgaard Kristensen blev uddannet fodterapeut i 2005 og har været klinikejer i Storvorde, der ligger sydøst for Aalborg, lige siden. Udover at sidde i samarbejdsudvalget i Region Nordjylland, sidder Pia Mølgaard Kristensen også i Akkrediteringsnævnet, og så har hun tidligere været censor på Fodterapeutskolen, Tradium, i Randers i 10 år.  

Peter Demant fra et bestyrelsesmøde i Danske Fodterapeuter. Foto: Jørgen True
Peter Demant fra et bestyrelsesmøde i Danske Fodterapeuter. Foto: Jørgen True
Pia Mølgaard Kristensen er valgt til 1. suppleant på generalforsamlingen og springer til som bestyrelsesmedlem med det samme.
Pia Mølgaard Kristensen er valgt til 1. suppleant på generalforsamlingen og springer til som bestyrelsesmedlem med det samme.