Af Jesper Farbøl, juridisk konsulent

Sundhedsstyrelsen arbejder lige nu på at lave en plan for vaccination af gruppe 4, der blev forstyrret af, at AstraZeneca-vaccinen blev taget ud af programmet. Det kom frem på et møde med Sundhedsstyrelsen fredag den 16. april, hvor Danske Fodterapeuter deltog sammen med en lang række organisationer inden for sundheds-, ældre og socialsektoren.

Lav smitterisiko
På mødet og i en opfølgende mail har Danske Fodterapeuter anmodet Sundhedsstyrelsen om, at fodterapeuter fortsat prioriteres og forbliver en del af vaccinationsgruppe 4. Sundhedsstyrelsen mener imidlertid, at smitterisikoen i sundhedssektoren, med undtagelse af akutfunktioner, er begrænset, da patienterne er visiterede. Det har Danske Fodterapeuter dog gjort opmærksom på kun er delvist korrekt, fordi der ikke er nogen garanti for at en visitation forhindrer smitte, da symptomerne jo som bekendt først opstår, når man er begyndt at kunne smitte.

Svært at visitere ældre og demente
Danske Fodterapeuter har også pointeret, at en væsentlig del af fodterapeuters patienter er ældre og nogle kan være demente eller have svært ved at forstå oplysningspligten ved visitationen. Her sker der ikke en reel visitation, fordi plejepersonalet ikke oplyser om beboernes aktuelle helbredstilstand, og Danske Fodterapeuter mener, at det er helt urealistisk at forestille sig, at kommunerne vil påtage sig en sådan forpligtelse.

Diabetikere med forøget risiko
En anden væsentlig faktor, som Danske Fodterapeuter har også nævnt over for Sundhedsstyrelsen, er, at en stor andel af patienterne er diabetikere. Mange af dem er i en mellemposition, hvor de dels er for velregulerede til at komme foran i vaccinationskøen, mens de samtidig er i en væsentligt forøget risiko for komplikationer, hvis de bliver smittet.

Sundhedsstyrelsen er nu i gang med at indarbejde de mange kommentarer fra organisationerne på mødet og vil melde planen ud i løbet af denne uge.

19. april 2021 

Sundhedsstyrelsen vil snart melde deres reviderede opfattelse af gruppe 4 ud.
Sundhedsstyrelsen vil snart melde deres reviderede opfattelse af gruppe 4 ud.