Godt halvvejs inde i generalforsamlingen lørdag den 26. oktober 2019 i Korsør, blev til tid til hæder og udnævnelse af to nye æresmedlemmer; Knud Yderstræde, lektor, ph.d. og overlæge og Jann Pristed, forhenværende formand.

Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, begrundede udnævnelsen af Knud Yderstræde med:

Bakker op om fodterapeuters rolle
’Knud Yderstræde samarbejder med fodterapeuter på Steno Diabetes Center Odense, hvor han er lektor, ph.d. og overlæge. Både på Steno og i sårambulatorieret er han meget omhyggelig med sit arbejde, og han er meget vellidt af patienterne og personalet på de forskellige afdelinger'.

'Knud lægger stor vægt på fodterapeuters arbejde, og siger ofte højt, at fodterapeuter er en nødvendighed i det danske sundhedsvæsen, når det gælder behandlingen af den diabetiske fod. Han er altid frisk på en faglig diskussion - også når det gælder aflastninger. Og han bakker altid op, hvis patienterne ikke gør, hvad ”vi” siger'. 

'Knud sad med i den arbejdsgruppe (ydelsesudvalget), der tilbage i 2011 udarbejdede fodstatus til diabetikere. Her var han med til at sikre, at fodstatusskemaet screener for de tilstande, der også er brugbare for læger i behandlingen af diabetespatienter'.

'Han sidder som fagperson i bedømmelsesudvalget under vores Kvalitets- og Efteruddannelsesfond, hvor han er med til at kvalitetssikre de ansøgninger, der kommer ind'.

Skabte fundamentet for en professionel forening
Tina Christensen begrundede også udnævnelsen af Jann Pristed til æresmedlem:

'Jann Pristed var formand for Danske Fodterapeuter far 1998 til 2009, hvor han var frontløber på den professionalisering af foreningen, som har stået på lige siden. Dengang han blev valgt til formand, var næsten alle i bestyrelsen også helt nye, og man kan godt sige, at han genstartede vores forening. På det tidspunkt var den mest en græsrodsbevægelse'.

'Jann lagde ud med at få udført en undersøgelse kaldet Ankerhusrapporten, der kortlagde foreningens status quo og kom med bud på, hvordan fremtiden kunne se ud. Det betød blandt andet, at sekretariatet flyttede fra dyre lokaler fra centrum af København og købte et hus i Glostrup. Bestyrelsen begyndte at få honorarer under møder, som af den grund kunne flyttes fra weekender til hverdage'.

'Foreningen fik i den periode sin egen kursusafdeling og foreningens kommunikation, som tidligere blev udført af frivillige og en ekstern redaktør, blev professionaliseret. Jann sørgede desuden for, at Danmark blev vært for verdenskongressen i 2007. En drøm, som han i perioder arbejdede næsten i døgndrift for at realisere. Jann fik også markeret Danske Fodterapeuter, der i internationale sammenhænge var mere eller mindre usynlige. Derudover fik han stablet en konference på benene i 2008, der handlede om fremtidens uddannelse og som satte ord på nogle af de drømme, faggruppen havde'. 

'I de 11 år Jann var formand, gik sekretariatet fra fire medarbejdere til dobbelt så mange og i de samme år steg antallet af medlemmer støt.  Det er vist ikke for meget at sige, at han lagde både kimen til og skabte fundamentet for den professionelle forening, vi har i dag'.  

Generalforsamlingen klappede under udnævnelserne og godkendte begge to som æresmedlemmer.

Om æresmedlemmer

Danske Fodterapeuter udnævner æresmedlemmer, der har gjort noget ekstraordinært for fodterapeuter eller fodterapeutfaget gennem en længere årrække.

Udover et livslangt æresmedlemskab får æresmedlemmer overrakt en særlig nål og en buket blomster.

De to nye æresmedlemmer bliver en del af en gruppe af æresmedlemmer, der allerede er udnævnt af Danske Fodterapeuter: Per Holstein, Birgit Roslind, Kirsten Larsen, Bent Nielsen, Jette Nielsen, Bende Rambøl og Lisa Tørngren

Winnie Lindersson (th) er kåret til Årets fodterapeut på generalforsamlingen i Korsør den 26. oktober 2019
Winnie Lindersson (th) er kåret til Årets fodterapeut på generalforsamlingen i Korsør den 26. oktober 2019
Generalforsamlingen har udnævnt Jann Pristed, forhenværende formand, til æresmedlem af Danske Fodterapeuter.
Generalforsamlingen har udnævnt Jann Pristed, forhenværende formand, til æresmedlem af Danske Fodterapeuter.