I de sidste ti år har Tina Christensen stået i spidsen for Danske Fodterapeuter og er nu blevet genvalgt for en fireårig periode af generalforsamlingen den 26. oktober i Korsør.

Faglighed og synlighed
’Faglighed og synlighed er to nøgleord, som har fulgt mig i de 10 år, jeg har været formand. Jeg mener, at det er her, vi skal sætte ind for at få den plads i det danske sundhedsvæsen, som jeg synes, at vores profession er berettiget til. Og kun ved at forfølge de spor, bliver det tydeligt for beslutningstagerne, hvilken værdi vi skaber for fodsundheden hos familien Danmark’, indledte hun sin valgtale.

’Noget af det, som gør mig stolt som fodterapeut og formand for Danske Fodterapeuter, er, at vi i 2010 fik stablet Fagdagene på benene, som har været en succes lige siden. Det samme gælder udgivelsen af vores bog Fødder og fodterapeuter og priserne Årets Fod og Årets Fodterapeut, som offentligt fremhæver nogle initiativer eller medlemmer, som har gjort noget særligt for faget. Det er alt sammen med til at synliggøre os som faggruppe’.

Tydelige faggrænser
’Det er vigtigt for mig som formand, at man bag alle klinikker for fodterapi kan få velkvalificeret og forebyggende fodterapi, der lever op til den blåstempling, vi har som faggruppe. Og at fodterapien adskiller sig fra den pleje af fødder, man kan finde hos andre faggrupper. Det skal med andre ord være tydeligt, hvor man skal gå hen for få en sundhedsfaglig behandling af sine fødder’.

Tina Christensen blev genvalgt uden modkandidater, og hun modtog et stående bifald, da hun var blevet genvalgt.

Om formanden
Tina Christensen blev uddannet fodterapeut i 1992 – det år, hvor Danmark vandt EM i fodbold. I næsten lige så lang tid har hun været politisk aktiv i Danske Fodterapeuter; enten i udvalg eller bestyrelse, hvor jeg har siddet i en lang række år i to omgange. Hun har også siddet i sygesikringsudvalget og forhandlingsudvalget i næsten 20 år.

I hendes faglige karriere har hun været indlejer fra starten af og arbejdet under overenskomsten i alle årene. Samtidig har hun været deltidsansat på henholdsvis Bispebjerg Hospital i tre år og Slagelse Sygehus i 8 år. Nu arbejder hun udelukkende som indlejer, når hun ikke er på farten som formand.

 

'Hvor er I søde, sagde en berørt Tina Christensen fra talerstolen, da hun modtog et stående bifald, efter at hun var blevet genvalgt som formand.
'Hvor er I søde, sagde en berørt Tina Christensen fra talerstolen, da hun modtog et stående bifald, efter at hun var blevet genvalgt som formand.
Deltagerne sendte klapsalver af sted i stedet for stemmesedler, da ingen andre stillede op til formandsposten end Tina Christensen.
Deltagerne sendte klapsalver af sted i stedet for stemmesedler, da ingen andre stillede op til formandsposten end Tina Christensen.
Tina Christensen kunne også fejre 10 års jubilæum som formand for Danske Fodterapeuter.
Tina Christensen kunne også fejre 10 års jubilæum som formand for Danske Fodterapeuter.