Har du læst Brevkassen på side 24 i decemberudgaven af Fodterapeuten, har du sikkert set, at du skal registrere dig på ny i 2018 – i forbindelse med Det risikobaserede tilsyn. Det er imidlertid ikke korrekt og redaktionen beklager fejlen.

Det korrekte er, at du kun skal registrere dig i 2018, hvis du ikke har registreret dig rettidigt i 2017 eller først begynder at behandle på dit cvr-nummer i 2018, som ikke allerede er registreret.

Har du ændringer til de oplysninger, du har registreret, skal du heller ikke registrere dig på ny, men sende dine ændringer til registrering@sst.dk. Det kan for eksempel handle om ydernummer, flytning af adresse og lignende, som man har oplyst i sin registrering (og som nu er ændret).

Hvad du derimod skal gøre igen er at betale gebyret for 2018, da de opkrævninger, der er sendt af sted nu lim gælder for 2017. Indtil videre skal gebyret betales årligt i tre år fra 2017 til og med 2019, hvorefter tilsynet revideres.

Hvad er det risikobaserede tilsyn

  • Det risikobaserede tilsyn er proaktivt, hvilket betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed fx selv opsøger steder, hvor de har en formodning om, at patientsikkerheden kan være i fare. Styrelsen kan også fremhæve steder, hvor patientsikkerheden er meget høj.
  • Det overordnede formål med loven bag tilsynet er at styrke patientsikkerheden og sørge for et effektivt tilsyn, som kan sætte ind over for de sundhedspersoner og behandlingssteder, der ikke er deres ansvar bevidst.
  • Loven trådte i kraft 1. januar 2017.
Du skal kun registrere dit hovedbehandlingssted én gang i forbindelse med Det risikobaserede tilsyn.
Du skal kun registrere dit hovedbehandlingssted én gang i forbindelse med Det risikobaserede tilsyn.