Tilmelding til vaccination lukkes den 5. marts

For at Sundhedsstyrelsen kan samle op og gøre status, vil muligheden for indsendelse af cpr.nr. via excel-skabelonen blive nedlagt på fredag den 5. marts. Efter den dag vil det ikke længere være muligt at sende lister ind per mail.

Der bliver i stedet mulighed for en løbende opsamling, så nyt personale, der falder inden for kriterierne, kan tilbydes vaccination. Nærmere information om dette følger inden for nogle uger, meddeler Sundhedsstyrelsen.

 

Så tilmeld jer nu.

Man skal kun tilmelde sig, hvis man aktuelt lever op til kriterierne - ikke hvis man gør om uger eller måneder. Der må man vente på opsamlingsheatet.

 

Læs mere om vaccination her