Af Tina Rønhøj/kommunikationsmedarbejder

Når du åbner dit kliniksystem den 1. juli 2018, vil du formentlig få mulighed for at give dine patienter med svær psoriasisgigt tilskud til fodterapi. Det har regeringen og satspuljepartierne i dag offentliggjort i en satspuljeaftale, der giver tilskud til mennesker med svær psoriasisgigt. Behandlingen kommer til at omfatte pasning af negle, forebyggelse af sår (fx indlæg og bøjlebehandling) og sårbehandling. I alt vil det dreje sig om cirka 1.000 patienter med svær psoriasisgigt, der vil have behov for tilskud til fodterapi.

Årsagen til, at det er netop er mennesker med svær psoriasisgigt, der nu får tilskud, er, at Psoriasisforeningen og Gigtforeningen har lobbyet for tilskuddet i en årrække ved at sidestille psoriasisgigt med leddegigt; en patientgruppe som har kunnet få tilskud til fodterapi siden 2007.

Om tilskud til mennesker med svær psoriasisgigt siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter:

’Jeg synes, at det er positivt, at mennesker med svær psoriasisgigt får mulighed for at få tilskud til fodterapi, selvom jeg kan komme i tanke om andre patientgrupper, der har et endnu større behov. Danske Fodterapeuter har imidlertid ikke haft indflydelse på valget af patientgruppe, men vil få det, når vi skal forhandle om, hvordan skuddet skal stykkes sammen i forhold til ydelser. I samme moment vil vi argumentere for, at flere patienter også må betyde flere ydernumre til faggruppen’.

Det er planen, at tilskuddet træder i kraft den 1. juli 2018, når de specifikke ydelser er fastlagt. Til formålet er der afsat 4,2 millioner kroner, som bliver fordelt på årene 2018-2021. Aftalen er sat til at udløbe den 31. december 2021.

Svær psoriasisgigt bliver nyt speciale fra 1. juli 2018.
Svær psoriasisgigt bliver nyt speciale fra 1. juli 2018.