16. marts 2020 kl. 8.22

Har du været i nærkontakt med en person, der er smittet med covid-19, har du som sundhedsperson en forpligtelse til at være særligt opmærksom på symptomer. Det skal ske ved selvmonitorering. 

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en præcisering af, hvordan sundhedsvæsenet håndterer covid-19. 

Styrelsen skriver, at du ikke må møde på arbejde, hvis du har mistanke om, at du er blevet smittet. Heller ikke, selvom du kun har lette symptomer. Og hvis symptomerne opstår, mens du er på arbejde, skal du øjeblikkeligt forlade din arbejdsplads. Herefter skal du undlade at gå arbejde, indtil du har været symptomfri i 48 timer. 

Hvis du får symptomer, skal du opholde dig hjemme, undgå kontakt med andre og kontakte lægen, hvis du få moderate eller alvorlige symptomer og i tilfælde af din tilstand forværres. 

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer om håndtering af covid-19 

16. marts 2020 kl. 8.21

Får du symptomer på covid-19, skal du straks gå hjem fra arbejde.
Får du symptomer på covid-19, skal du straks gå hjem fra arbejde.

Nære kontakter

I retningslinjen står, at lægen skal sørge for, at en patient, der er smittet med covid-19, informerer alle nære kontakter, der defineres som: 


• Personer fra samme husstand som person, der har fået påvist COVID- 19.

• Personer med direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til person, som har fået påvist COVID-19.

• Personer som har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra person, som har fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v.

• Personer med tæt kontakt “ansigt-til-ansigt” inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx samtale med person som har fået påvist COVID-19.

• Personer som har været i et lukket miljø fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra person som har fået påvist COVID-19.

• Sundhedspersonale og andre som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.