Af Tina Rønhøj, kommunikationskonsulent

 

Har du fået dit første stik med AstraZeneca, vil du blive tilbudt en alternativ vaccine senest 12 uger efter dit første stik. Er du endnu ikke blevet vaccineret, vil du formentlig først skulle vaccineres sammen med din aldersgruppe. Det skyldes, Sundhedsstyrelsen har lavet om på deres vaccinationsplaner, så fodterapeuter nu ikke længere er en del af vaccinationsgruppe 4, fordi faggruppen ikke behandler uvisiterede patienter.  Det samme gør sig gældende for andre faggrupper såsom fysioterapeuter og kiropraktorer. Du vil derfor stort set kun få tilbudt vaccination i gruppe 4, hvis du arbejder i en akutfunktion.

 

Situationen har ændret sig
Årsagen til, at Sundhedsstyrelsen har lavet om på deres planer er, at situationen nu er en anden, fordi risikoen for at blive smittet er blevet mindre for sundhedspersoner. Det skyldes, at ældre i gruppen af sundhedspersonale, ældre patienter og patienter i øget risiko er i gang med at blive vaccineret i kraft af deres alder.


Danske Fodterapeuter har pointeret overfor sundhedsstyrelsen, at fodterapeuter behandler mange demente patienter, som man ikke kan forvente undlader behandling på grund af symptomer. Og det er heller ikke sikkert, at fodterapeuter eller plejepersonalet opdager symptomerne i tide. Sundhedsstyrelsen har dog ikke taget højde for den bekymring i deres planer.

 

Måske en undtagelse
En undtagelse er for plejepersonale på de plejecentre, hvor der er en dækningsgrad af vaccination på under 80 procent, og et højt niveau af lokal smitte. Om det også omfatter fodterapeuter på udebehandling på sådanne plejecentre, kan Danske Fodterapeuter ikke afgøre, men det kunne danne grundlag for en ansøgning. I praksis er der dog næppe mange plejecentre, der opfylder kriteriet.

 

Hvis du undtagelsesvist mener, at du opfylder kriterierne for en revisitation, og du er klinik- eller indlejer, er det dig selv, der skal søge, fordi du er din egen arbejdsgiver. Har du ansatte såsom en fleksjobber, skal du søge, hvis du er arbejdsgiver.

Læs Sundhedsstyrelsens udmelding her

22. april 2021

Visitation 
Når du visiterer dine patienter, sker det ud fra disse kriterier:

 • Patienter med mistanke om eller påvist COVID-19 skal ikke behandles i klinikken. Dette gælder også patienter, der er testet negative for ny coronavirus, men som fx har forværring af symptomer, der kunne være COVID-19, og som derfor bør henvises til klinisk vurdering og fornyet test i sygehusvæsenet.

 • Patienten kan ses i klinikken, hvis de har været symptomfri i 48 timer. Bortset fra tab af smags- og lugtesans, som kan vare ved over en længere periode.

 • Patienten må godt booke sin tid elektronisk, men det skal fremgå meget tydeligt, at patienten ikke må møde op i klinikken med symptomer for COVID-19. Hvis patienter har symptomer, bør de blive gjort opmærksom på, at de skal kontakte klinikken telefonisk. Ved telefonisk kontakt/visitation bør det vurderes, om patienten kan møde op i klinikken, og om der eventuelt er behov for værnemidler ved fremmøde.
  Information om krav om brug af ansigtsværnemidler skal ligeledes fremgå tydeligt ved indkaldelse, elektronisk booking og telefonisk visitation. Se mere på side 8 i retningslinjerne af 4. januar 2021.

Kontakt Danske Fodterapeuter på telefon 43205120, hvis du endnu ikke er blevet vaccineret første gang og mener, at du hører til en af dem, der er berettiget til vaccination i gruppe 4. Læs mere nedenfor.

Visitationskriterier for vaccinationsgruppe 4
(fra 21. april 2021)

Kriterier for henvisning af personer i gruppe 4 skærpes med følgende tillæg til nedenstående kriterier:

 • Personale skal være under 60 år, da personer med denne alder allerede er inviteret i henhold til alder eller forventes at blive det inden for få uger.
 • Der skal foreligge en konkret vurdering fra arbejdsgiver om, at den pågældende ansatte i sundheds- ældre- eller socialsektoren opfylder nedenstående kriterier.

 

Personalet skal opfylde mindst én af nedenstående kriterier:

 • Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID samt personale med tæt fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.
 • Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer i luftvejene på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation i forhold til symptomer på COVID-19, for eksempel personer med nedsat kognitiv funktionsevne.
 • Personale, med pleje, -omsorgs- og behandlingsopgaver, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko, og hvor der samtidig er en formodning eller viden om, en lav andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge).
 • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet.

 

Tidsfrist for henvisning

 • Personale på 50-59 år (fødselsårgange fra 1971 til 1962 inklusiv) kan henvises, hvis de lever op til visitationskriterierne senest den 11. maj 2021.
 • Personale under 50 år (fødselsårgang 1972 og yngre) kan henvises, hvis de lever op til visitationskriterierne senest den 21. maj 2021.

  Kilde: Sundhedsstyrelsen