Af Tina Rønhøj/kommunikationsmedarbejder

Bureaukrati, bøvl og betaling er ofte det, snakken falder på, når medlemmerne vender udfordringer med ydernummeret. Men det er ikke et dækkende billede af, hvordan medlemmerne opfatter det lille nummer, der har det med at fylde meget.

Den nyeste medlemsundersøgelse viser, at tre ud af fire er tilfredse med at have et ydernummer. Godt nok kan der ligge mange nuancer af tilfredshed inden for det spektrum, men det viser, at størstedelen generelt er tilfredse.

Fortaler for overenskomsten
Tina Christensen er meget glad for, at tilfredsheden med ydernummeret er udbredt blandt medlemmerne.

’I hele mit formandskab har jeg aldrig lagt skjul på, at det ligger mig meget på sinde, at vi har en overenskomst med Danske Regioner. Jeg mener, at overenskomsten er altafgørende for, hvilken rolle vi spiller som faggruppe i det danske sundhedsvæsen. Og at det er en uundværlig platform, hvis vi gerne vil inddrages i udviklingen af sundhedsvæsenet og tages med på råd i faglige sammenhænge. Alternativet er, at vi taber enormt meget terræn, hvilket reelt skete i den periode, hvor vi ingen overenskomst havde fra 2005-2011', siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Utilfreds med indtjeningen
Den sidste fjerdedel, der er utilfredse, angiver tre hovedårsager. Den største er lav indtjening, dernæst kommer bureaukrati og akkreditering. 

’Jeg ved godt, at de fleste af os sætter penge til, når vi behandler en overenskomstpatient, fordi honorarerne ikke følger markedspriserne. Derfor er vi også meget opmærksomme på, at vi under overenskomstforhandlingerne vil stræbe efter et honorarløft for den forebyggende fodterapi’, siger hun.

’Jeg er også meget bevidst om, at bureaukratiet kan spænde ben for nogle, hvilket vi forsøger at forbedre i samarbejdsudvalgene og under forhandlingerne. Men der er også forhold, som vi ikke kan ændre på, fordi det ikke kun er vores faggruppe, men samtlige faggrupper i praksissektoren, der underlagt de samme restriktioner. Til gengæld kan vi nogle gange lukrere på det, de andre grupper har forhandlet sig frem til’, siger hun.

 

Lav indtjening, bureaukrati og akkreditering er hovedårsagerne til at nogle medlemmer ikke ønsker et ydernummer.
Lav indtjening, bureaukrati og akkreditering er hovedårsagerne til at nogle medlemmer ikke ønsker et ydernummer.

Ønsker større valgmulighed
Tallene fra medlemsundersøgelsen viser, at en tredjedel af de medlemmer, der ikke har et ydernummer, ønsker at få et. Til gengæld afslører den også, at halvdelen af de medlemmer, der ikke arbejder under overenskomsten, heller ikke ønsker det. En andel, der er steget med 10 procentpoint siden sidste medlemsundersøgelse i 2015.

’Jeg ville ønske, at alle de medlemmer, som ønsker at arbejde under overenskomsten, kunne få lov til det. Men det er ikke sådan, at de fleste regioner administrerer ydernumrene i praksisplanerne. Det ville dog lette presset i nogle områder, hvis de andre regioner tog ved lære af Region Syddanmark, der har kørt med fri nedsættelse i yderområder i adskillige år nu. For det har jo vist sig, at udgiften pr. patient ikke er steget væsentligt med denne model’, siger hun.

Tilfredshed med service
Medlemmerne har i undersøgelsen også givet udtryk for, hvor tilfredse de er med sekretariatets service i forbindelse med overenskomsten, og har i gennemsnit givet den 6,6 point ud af 10.

’Jeg er glad for at se, at medlemmerne udtrykker en så høj grad af tilfredshed med vores service. At betjene medlemmerne bedst muligt prioriterer jeg højt, og derfor er det en indsats, som vi kontinuerligt arbejder på at forbedre og gøre på en smartere måde. For nylig har vi blandt andet lagt flere vejledninger på nettet om fx henvisninger og journalføring', siger Lea Stentoft Berling, sekretariatschef.

Så selvom bureaukrati, bøvl og betaling nok er kommet for at blive, er Danske Fodterapeuters indsats for at bevare tilfredsheden det også.   

Tre ud af fire, der har et ydernummer, svarer i medlemsundersøgelse, at de er tilfredse med det.
Tre ud af fire, der har et ydernummer, svarer i medlemsundersøgelse, at de er tilfredse med det.

Om undersøgelsen 
Medlemsundersøgelsen blev gennemført elektronisk blandt alle medlemmer af Danske Fodterapeuter i december 2018.
36 procent af medlemmerne deltog i undersøgelsen.