Højere løn, bedre arbejdsvilkår og en styrket ligeløns- og lavtlønspulje, er blandt de krav, som Sundhedskartellet har overrakt til regionale og kommunale arbejdsgivere.

Arbejdsgiverne stiller krav om, at økonomien skal holdes inden for en samfundsansvarlig ramme, og aftalen skal have patienterne i fokus. Desuden vil de modernisere seniorpolitikken og øge ligestillingen i forhold til forældrefravær.

Formand for Sundhedskartellet, Grete Christensen, som forhandler med regionerne på vegne af Sundhedskartellet, siger: 

”De sundhedsprofessionelle har i dén grad medvirket til en succesfuld omstilling af sundhedsvæsenet, som i forvejen var presset, da coronaen ramte Danmark. De har samtidig udvist både samfundssind og enorm fleksibilitet uden at få en ordentlig betaling for det under sundhedskrisen. Coronakrisen har også tydeliggjort behovet for ordentlige arbejdsvilkår og en forsvarlig organisering af arbejdet til gavn for både medarbejdere, patienter og borgere. Derfor går vi til OK21 med klare forventninger om at blive honoreret for vores indsats.”

Løn er 1. prioritet
I løbet af efteråret har offentlig ansatte fodterapeuter afgivet ønsker til Danske Fodterapeuter. Disse ønsker er videregivet til Sundhedskartellet, der på fredag den 18. december bliver drøfte de fælles krav med arbejdsgiverne.

Bedre løn står højt på ønskelisten hos medlemmerne. Kravet har fået ekstra næring under coronakrisen men er reelt et ønske, som Sundhedskartellet har kæmpet for i flere år – og nu igen ved OK21, forklarer Grete Christensen:

”Hvis vi fortsat skal kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere i det offentlige sundhedsvæsen, er der behov for en markant lønfremgang ved de kommende forhandlinger. Vi skal have en løn, som anerkender både uddannelsesniveau, ansvar og kompetencer. Selv når pandemien ikke raser, står de ansatte over for konstante forandringer, effektiviseringer, udvikling og nye arbejdsmetoder, der samlet set presser de ansattes arbejdsmiljø til det yderste – dette kan og skal vi gøre bedre sammen. De sundhedsprofessionelle er mere værd.”

Forhandlingsfællesskabet: Der er plads i økonomien
Under optakten til OK21 har det været fremme, at sundhedskrisen, som også er en økonomisk krise, kunne lægge en alvorlig dæmper på forventningerne til den samlede ramme for OK21.

Til det siger formand for FOA, Mona Striib, som står i spidsen for Forhandlingsfællesskabet, som Sundhedskartellet er en del af:

”Det er i dén grad brug for, at OK21 også er med til at udvikle attraktive arbejdspladser i kommuner og regioner. Der var i forvejen et højt arbejdspres – så kom coronaen og strammede grebet endnu mere. Alle faggrupper har udvist stor fleksibilitet under Covid-19 og sikret, at den offentlige sektor har fungeret til gavn for borgerne og velfærden. Vi er med på, at der er større usikkerhed om økonomien end normalt. Men vi anerkender ikke, at der kun skulle være økonomi til et magert resultat. Vi skylder vores medlemmer et ordentligt resultat.”

Forhandlingsfællesskabet stiller blandt andet krav om generelle procentuelle lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen, samt videreførelse af reguleringsordningen, så lønudviklingen i kommuner og regionerne følger med den private lønudvikling. De stiller også krav om midler til et lavt- og ligelønsprojekt og midler til organisationsforhandlingerne.

Forhandlingerne starter først for alvor i januar måned. Indtil da vil Sundhedskartellet bruge tiden på at analysere og regne på modpartens krav.

Læs overenskomstkravene på Sundhedskartellets hjemmeside.

 

Kort om Sundhedskartellet
Sundhedskartellet er en forhandlings- og samarbejdsorganisation, som Danske Fodterapeuter er medlem af. Samlet har Sundhedskartellet otte medlemsorganisationer, der rummer cirka 90.000 medlemmer, der er beskæftigede i sundheds- og socialsektoren.

De syv andre organisationer er:
Dansk Sygeplejeråd
Danske Tandplejere
Danske Bioanalytikere
Danske Psykomotoriske Terapeuter Farmakonomforeningen
Radiograf Rådet
Kost og Ernæringsforbundet.

Dansk Sygeplejeråd varetager forhandlingerne på vegne af Danske Fodterapeuter.