To ud af fem sundhedsklinikker har ikke handicapvenlig adgang. Det viser Danske Handicaporganisationers nyeste opgørelse af tilgængeligheden. 

En af barriere for at få handicapvenlig adgang er uden tvivl økonomi, da det kan være dyrt at forbedre indgangen og renovere toilettet.  Den barriere kan nu blive lettere for dig at hoppe over ved at søge om tilskud i Tilgængelighedspuljen. Her kan du opnå 50 procent i tilskud til renoveringer, der forbedrer tilgængeligheden i eksisterende bygninger, som endnu ikke er sat i gang.

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har haft klinikker for fodterapi i tankerne i dette års tilgængelighedspulje, men de kan først efter fristens udløb tage endelig stilling til, hvem der kan opnå tilskud fra puljen.

Du skal søge Tilgængelighedspuljen senest den 15. september 2020 og vil få svar i december 2020.

I den bekendtgørelse, der beskriver betingelserne for at søge, falder din klinik ind under definitionen i § 2, stk. 2 i bekendtgørelsen: ” Mikrovirksomheder, der forbedrer tilgængeligheden i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion.

Søg om tilskud til at gøre din klinik handicapvenlig senest 15. september 2020 Foto: IstockPhoto
Søg om tilskud til at gøre din klinik handicapvenlig senest 15. september 2020 Foto: IstockPhoto