Af Tina Rønhøj, kommunikationskonsulent

Fodterapeuter – med og uden ydernummer - skal på lige fod med andre autoriserede sundhedspersoner fortsat udfylde en vigtig, kritisk funktion i sundhedsvæsenet under coronaepidemien. Det fastslår Sundhedsstyrelsen endnu engang i en revideret retningslinje, der afløser den, de udsendte den 17. marts 2020 i starten af epidemien.

Faglig vurdering fremhævet
Til gengæld har Sundhedsstyrelsen tilføjet til deres definition af, hvad en kritisk behandling er, at det altid skal ske på baggrund af en faglig, individuel vurdering.

’Det glæder mig, at Sundhedsstyrelsen har tilføjet en linje om, at vores faglige og individuelle vurdering ligger til grund for, hvad der er kritiske behandlinger. Det har Danske Fodterapeuter hele tiden sagt, men det er rart at få det bekræftet. Det betyder, at vi skal fortsætte med at have den tilgang, vi har nu, og som jeg har en fornemmelse af, at de fleste medlemmer har fået en god forståelse for’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Fodterapi som eksempel
Sundhedsstyrelsen bruger i den reviderede retningslinje fortsat fodterapi til at vise, hvad forskellen er på en kritisk funktion og en ikke-kritisk funktion. Styrelsen har dog redigeret teksten - efter anbefaling fra Danske Fodterapeuter - og slettet neglelakering og fodbad, så beskrivelsen i højere grad afspejler, hvad fodterapi er.

I den reviderede retningslinje lyder eksemplet på kritisk versus ikke-kritisk behandling derfor nu:

Eksempelvis tilbyder en privat fodterapeut både behandling til personer med diabetiske fodsår og mere velvære-rettede tilbud f.eks. fodbehandling med negleklipning og beskæring af lettere tilfælde af callositeter (hård hud). Kun førstnævnte kan betragtes som en kritisk funktion. Det vil være hensigtsmæssigt, at f.eks. en fodterapeut under COVID-19-epidemien fortsætter med at varetage behandlingen af eksempelvis diabetespatienter, mens ikke-kritiske funktioner skal udsættes til epidemien er afsluttet for at mindske smitterisiko.

’Jeg er meget tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen fremhæver vores fag i deres retningslinje, fordi det er med til at synliggøre den faglige værdi, vi bidrager med i sundhedsvæsnet. Og det kan styrke os i vores mærkesager fremover. Derfor er jeg glad for, at de har lyttet til vores bemærkninger og strammet op på deres beskrivelse af, hvad fodterapi er’, siger hun.

I retningslinjen finder du nu også flere konkrete eksempler på kritiske funktioner i fodterapien, hvor Sundhedsstyrelsen nævner patienter med risiko for infektion, fx fodsår eller nedgroede negle.

Mere information om covid-19

I Danske Fodterapeuters Ofte stillede spørgsmål om covid-19 kan du finde svar på spørgsmål om hygiejne, video- og telefonkonsultationer og meget andet. Siden bliver opdateret flere gange om dagen i øjeblikket.

Sundhedsstyrelsen har revideret deres retningslinjer til autoriserede sundhedspersoner under covid-19 Foto: IstockPhoto
Sundhedsstyrelsen har revideret deres retningslinjer til autoriserede sundhedspersoner under covid-19 Foto: IstockPhoto

Kritisk funktion
Sundhedsstyrelsen definerer kritisk funktion defineres ved i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne.


Funktionen kan omfatte undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme.

Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab.


Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’

Der skal altid ske en individuel faglig vurdering, af hvad der er kritisk for den enkelte patient/borger.

Hent retningslinjen

Kritisk behandling i fodterapien

Når du skal vurdere om en behandling er kritisk, skal du se på, om der er en risiko for, at patientens fodtilstand kan blive forværret, hvis du ikke behandler. Du skal derfor lave en faglig vurdering af dine patienter, som kun du kan foretage, for det er dig, der kender dine patienter.

Eksempler på kritisk behandling:

  • Nedgroet negle, der kan gå betændelse i, hvis den ikke behandles.
  • Diabetespatient som har fodsår.
  • Diabetespatient som kan udvikle fodsår, hvis de ikke behandles.
  • Patienter som får smerte, hvis de ikke behandles.
  • Patienter med complianceproblemer.

Listen er ikke udtømmende.