Fra i dag af skal du ikke længere sende en kopi af steritests til Danske Fodterapeuter

Af Tina Rønhøj, kommunikationsmedarbejder

I 13 år har Danske Fodterapeuter stillet krav om, at du skulle indsende kopier af sterilisationstests af den ovn, du steriliserer dine instrumenter i. Det er imidlertid slut nu, og man vil ikke længere kunne se noget om sterilisationstest i oversigten over klinikker på Find Fodterapeut på altomfoden.dk. Steritestene er det dog ikke slut med; de skal stadig udføres cirka hver tredje måned, hvilket står i retningslinjer fra Statens Serum Institut.

Tiden er løbet fra det
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, forklarer, hvorfor beslutningen er truffet: ’Hidtil har steritests været den bedste måde at sikre, at hygiejnen var i orden på klinikkerne. Vi mener dog nu i bestyrelsen, at tiden er løbet fra den kontrol, og vi har derfor enstemmigt vedtaget at udfase kravet om at indsende steritests til foreningen. Medlemmerne har rigeligt andet at se til med de nye krav om hygiejne og en steritest siger kun noget om ovnen – ikke om tretrinsraketten er gennemført korrekt. Det mener vi er omfattet af Det risikobaserede tilsyn’.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed kontrollerer hygiejne og patientsikkerhed i klinikkerne indgår sporeprøver som et led i vurderingen af, om hele sterilisationsprocessen foretages efter anbefalinger fra Statens Serum Institut.

Afløst af akkreditering
’For at det skal give mening er kravet om steritests også slettet i overenskomsten, der træder i kraft den 1. oktober 2017. I stedet indgår steritesten som et led i akkrediteringen, hvor man skal kunne fremvise et tilfredsstillende sporeprøveresultat. Og akkrediteringen er – som det risikobaserede tilsyn – langt mere omfattende end blot at interessere sig for disse sporeprøver’, siger hun.

 

Steritestens historie

Sterilisation af instrumenter blev indført som et krav i overenskomsten i 2002, fordi foreningen fik mange henvendelser om fodterapeuter, der ikke steriliserede deres instrumenter. I 2004 begyndte Danske Fodterapeuter at stille krav om at indsende en kopi af steritesten til sekretariatet. Og fra 2007 blev årstallet for testen registreret under ’Find Fodterapeut’, så patienterne kunne se, hvem der opfyldte kravet. I overenskomsten pr. 1. oktober 2017 er kravet slettet, fordi kontrollen nu foretages i kraft af Det risikobaserede tilsyn og proceduren kommer til at indgå i akkrediteringen fra 2018.

Du skal ikke længere indsende sterietests til Danske Fodterapeuter
Du skal ikke længere indsende sterietests til Danske Fodterapeuter

Retningslinjer: Hver tredje måned

I Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen Praksis står der, at der bør udføres kvalitetskontrol af sterilisationen med jævne og fastlagte mellemrum per år (fx hver 3. måned) og efter reparation. Ved kvalitetskontrol anvendes biologiske indikatorer (sporeprøver) og der anvendes 3-6 sporeprøver, afhængigt af sterilisatorens størrelse. Danske Fodterapeuter anbefaler derfor medlemmerne at indsende sporeprøver til laboratoriekontrol hver 3. måned.