Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Nu får alle fodterapeuter, der arbejder under overenskomsten i Region Sjælland, en tidlig julegave. Fra 1. marts 2021 bliver det en hel del nemmere at få lov til at arbejde under overenskomsten og tilrettelægge arbejdet med tilskudspatienter.  Regionsrådet har nemlig vedtaget en ny praksisplan, som afskaffer det udskældte omsætningsloft og gør det lettere at få et ydernummer i udvalgte områder.

For diabetespatienter vil den nye praksisplan betyde, at det bliver mindre svært at komme til en fodterapeut i nærområdet og få regelmæssig fodterapi, der forebygger fodsår. 

Forenkling a la Syd-modellen
Region Sjællands nye praksisplan læner sig op ad modellen i Region Syddanmark, som tilbage i 2015 gjorde op med en stram kapacitetsstyring og forenklede administrationen. Den tilgang har Region Sjælland besluttet sig for at adoptere, efter at de har set, at modellen har banet vejen for større klinikfællesskaber. Det har udviklet kvaliteten i fodterapien i Region Syddanmark, hvilket har været med til at øge trygheden og stabiliteten i behandlingen.   

Bedre forebyggelse
Region Sjælland baserer også deres retningsskifte på konklusionerne i en VIVE-rapport fra 2016, som Danske Fodterapeuter står bag. Den pegede på en social ulighed i behandlingen, fordi de borgere, der bor i yderområderne, kommer sjældnere til fodterapeut end dem, der bor i byområderne. Vive-rapporten viste også, at diabetiske fodsår koster regioner og kommuner fem milliarder kroner om året.

En anden årsag til kursændringen er, at Region Sjælland kan se på udviklingen, at det bliver sværere at besætte ydernumre i fremtiden, hvilket harmonerer dårligt med fremskrivningerne om, at mange flere danskere vil få diabetes.

Kæmpet for det i fem-seks år
Cille Holse og Ruth Søndergaard, begge fodterapeuter, sidder i samarbejdsudvalget i Region Sjælland. De har ydet faglige sparring og været en del af den følgegruppe, der har arbejdet med praksisplanen.

Ruth Søndergaard har siddet i samarbejdsudvalget i de sidste fem-seks år, og hun synes, at det er fantastisk, at der nu er landet en ny og mere liberal praksisplan. Hun er især glad for, at omsætningsloftet bliver afskaffet, og regionen skaber åbne områder, hvor man frit kan nedsætte sig.

”Jeg har kæmpet for det, siden jeg trådte ind i samarbejdsudvalget. Det har været en spændende proces og har givet mig indblik i, hvorfor det kan tage lang tid at ændre noget til det bedre. Tidligere var det svært at opnå lydhørhed over for problemerne, men det ændrede sig, da der kom nye regionspolitikere og ansatte i administrationen. De kunne godt se, hvorfor det var en god idé at se på området. Og så gik det stærkt”, siger Ruth Søndergaard.

Hun fortæller, at de holder møde i følgegruppen i næste uge, hvor de vil aftale, hvordan områderne skal administreres.

Forkorter ventelisterne
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, er også begejstret for den nye praksisplan, der har været i høring i foreningen:

”Jeg synes, at Region Sjælland har taget et kvantespring i forhold til at give deres borgere med diabetes mulighed for at forebygge fodsår. Det skaber mere lighed i sundhed, fordi praksisplanen vil give flere borgere mulighed for behandling, da der vil komme flere klinikker, hvor man kan få tilskud. Det vil også forkorte ventelisterne betydeligt. Jeg håber, at det kan inspirere flere regioner til at gå i samme retning. Det er nødvendigt, hvis vi skal kunne forebygge flest mulige fodsår og undgå, at udgifterne til behandling af fodsår og amputationer tager på himmelflugt.”

Langt mindre bøvl
I Danske Fodterapeuters sekretariat får den nye praksisplan også rosende ord med på vejen. Christina Ystrøm Bjerge, sundhedsfaglig konsulent, har været med til at kommentere på planen, da den var i høring. Til daglig er hun en af dem, der behandler ansøgninger til regionen:

”Den nye praksisplan betyder, at de medlemmer, der har et omsætningsloft i regionen og ønsker at komme af med det, får mulighed for det. Og at det bliver nemmere at få hjælp til klinikken, hvis man har brug for at antage en behandlende medhjælp. Det bliver også mere ligetil at administrere reglerne for Danske Fodterapeuter og regionen, fordi flere barrierer for at arbejde under overenskomsten bliver nedlagt.”

Så selvom det ikke er jul endnu, er gaven, der frigør dig i Region Sjælland for omsætningsloftet i 2021, landet under dit træ. Du skal bare huske, at du kun må nynne, når du går rundt om det sammen med andre. Det anbefaler Søren Brostrøm.  

 

Formålet med den nye praksisplan

 • Bedre tilgængelighed og fodterapibehandling
 • Mere nærhed for patienterne
 • Kortere ventetid til behandling
 • Fodterapeutisk dækning i yderområder
 • Større klinikfællesskab med øget kvalitet
 • Overordnet en investering i øget forebyggelse

Kilde: Praksisplan for fodterapi 2021-2024 i Region Sjælland

 

Fakta om fodterapi i Region Sjælland

 • 140 med ydernummer plus 29 behandlende medhjælpere (§18 stk.1) pr. 1. januar 2021.
  Den samlede kapacitet er på i alt 176 kapaciteter.
 • Der er få ubesatte ydernumre, men regionen forventer, at det ændrer sig i de kommende år, da det fx er vanskeligt at få besat ydernumre i Lolland og Kalundborg kommuner.
 • 105 fodterapeuter arbejder uden for overenskomsten.
 • Antallet af diabetespatienter, der får tilskud til fodterapi, er steget fra 11 til 14 procent fra 2015 til 2019.
 • Ventetiden er i gennemsnit 18 uger.
 • 93 procent af regionens fodterapeuter har oplyst deres ventetid på sundhed.dk.
 • Tilskudsdelen for regionens fodterapeuter varierer fra 40.000 til 500.000 kroner.
Region Sjælland har adopteret Region Syd-modellen, der kommer til at gælde fra omkring 1. marts 2021 Foto: Region Sjælland
Region Sjælland har adopteret Region Syd-modellen, der kommer til at gælde fra omkring 1. marts 2021 Foto: Region Sjælland

Om omsætningsloftet

Omsætningsloftet kan blive pålagt fodterapeuter, der søger om at udvide deres kapacitet med en behandlende medhjælp §18 stk. 2 i overenskomsten mellem Danske Fodterapeuter og Danske Regioner. 

Omsætningsloftet betyder, at regionen fastsætter en grænse for, hvor meget man må omsætte på ydernummeret om året. Overskrider man omsætningen, skal det beløb betales tilbage til regionen. 

Kort om den nye praksisplan

 • Muligt at antage behandlende medhjælp uden at få omsætningsloft.
 • Muligt at etablere sig med nyt ydernummer i udvalgte områder.
 • To-årig forsøgsordning.
 • Træder i kraft omkring 1. marts 2021.
 • Vedtaget i Regionsrådet 30. november 2020.

Se praksisplanen

Ruth Søndergaard, fodterapeut i Region Sjælland, har været med i følgegruppen, der har tilrettelagt indholdet i den nye praksisplan. Foto: privat
Ruth Søndergaard, fodterapeut i Region Sjælland, har været med i følgegruppen, der har tilrettelagt indholdet i den nye praksisplan. Foto: privat
Cille Holse, fodterapeut i Region Sjælland, er en del af følgegruppen, der har skabt den nye praksisplan. Foto: Jørgen True
Cille Holse, fodterapeut i Region Sjælland, er en del af følgegruppen, der har skabt den nye praksisplan. Foto: Jørgen True