Dine elinstallationer på klinikken skal måske tjekkes. I hvert fald har Sikkerhedsstyrelsen planlagt en række stikprøvekontroller på 100 fodterapeut-, læge- og tandlægeklinikker i de kommende tre måneder.

De fleste af de klinikker, der vil få besøg af Sikkerhedsstyrelsen, har allerede fået tilsendt et brev via e-boks, men enkelte vil modtage et brev senere. Har du en udlejer vil vedkommende modtage et lignende brev. Du vil blive varslet besøget 14 dage inden og det er gratis.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at eltjekket varer mellem en og to timer, og at du godt kan behandle patienter, mens de er på besøg.

Hvis det tidspunkt, du har fået oplyst, ikke passer dig, er du velkommen til at ringe til Sikkerhedsstyrelsen, som vil forsøge at finde en anden dag.

Har du spørgsmål, er du ligeledes velkommen til at ringe til Sikkerhedsstyrelsen på tlf. 3373 2000.

Sikkerhedsstyrelsen aflægger i øjeblikket besøg hos fodterapeuter, læger og tandlæger.
Sikkerhedsstyrelsen aflægger i øjeblikket besøg hos fodterapeuter, læger og tandlæger.

Rettet op på procedure
Et medlem har haft en uheldig oplevelse med sikkerhedstjekket, hvor der opstod en kortslutning, som ødelagde af hendes udstyr på den bekostning. Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at de vil godtgøre hendes tab og har nu rettet op på deres procedurer, så de undgår en lignende situation opstår. 

Fakta!
Sikkerhedsstyrelsen har intet med Styrelsen for Patientsikkerhed at gøre, og er derfor heller ikke en del af Det risikobaserede tilsyn.