Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

E-læring, webinarer, efteruddannelse og kurser bliver snart en del af de tilbud om kompetenceudvikling, som medlemmerne kan vælge imellem. Det er resultatet af en strategi, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2019, om at satse stort på kompetenceudvikling i Danske Fodterapeuter.

Ambitiøse planer
Lea Stentoft Berling, sekretariatschef for Danske Fodterapeuter, fortæller, at foreningen er meget ambitiøse med planerne for kompetenceudvikling:

”Vi kommer til at tilbyde meget mere digital og målrettet læring, der bygger på strategien om øget kompetenceudvikling. Det vil sikre, at medlemmerne kan blive ved med at løfte den forebyggende rolle, de har i forhold til fodsundhed blandt ældre, børn, diabetikere, sportsfolk og mange andre. De kompetencegivende tilbud skal også sikre, at medlemmerne bliver klædt på til at drive en fornuftig forretning, så de har grundlaget til at fortsætte med at forbedre livskvaliteten hos tusindvis af danskere”.

Mulighed for specialisering
Det er målet, at tilbuddene om kompetenceudvikling kommer til at ramme bredt i starten for senere hen blive mere specialiseret for dem, der vil dygtiggøre sig i et specifikt emne eller fag eller allerede ved nok til at springe det grundlæggende over.

”Det er vores nye, virtuelle kurser om journalføring et godt eksempel på. De kommer ind på de grundlæggende retningslinjer for god journalføring, så vi sikrer, at hele medlemsskaren har styr på den del, hvor vi på sigt har mulighed for at gå i dybden med udvalgte områder”, siger Lea Stentoft Berling.

Delvist finansieret af overenskomsten
For at kunne indfri planerne om kompetenceudvikling udvider Danske Fodterapeuter sekretariatet med flere ansatte.

”Overenskomsten spiller en afgørende rolle i, at vi kan føre planerne ud i livet, da aftalen finansierer en del af satsningen, som blandt andet indebærer planer om at ansætte flere medarbejdere i sekretariatet. Det er et konkret eksempel på, at det, vi aftaler i overenskomsten, kommer alle medlemmer til gode, uanset om man arbejder under overenskomsten eller ej”, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Taget hul på fremtiden
Efteruddannelsen i diabetes og nye journalføringskurser er to konkrete eksempler på resultatet af den nye satsning på kompetenceudvikling. I juni måned vil Danske Fodterapeuter lancere et nyt e-læringskoncept, der går i gang til august og består af flere moduler, som medlemmerne kan tage, når de har lyst. Når e-læringen er gennemført, får medlemmet et certifikat, som bevis på, at man har gennemført forløbet.

”Vi har med andre ord taget hul på fremtiden, som bliver mere kompetencegivende end nogensinde før. Jeg håber, at medlemmerne vil tage for sig af tilbuddene og deltage i den faglige rejse, vi nu skal på sammen”, siger Tina Christensen.

Digitale tilbud såsom webinarer og e-læring er en del af den nye satsning på kompetenceudvikling. Foto: IstockPhoto
Digitale tilbud såsom webinarer og e-læring er en del af den nye satsning på kompetenceudvikling. Foto: IstockPhoto