Dine takster skulle have set anderledes ud på din første arbejdsdag efter påske. Vi har nemlig passeret den 1. april, hvor honorarerne normalt bliver reguleret. Danske Regioner har imidlertid valgt at udsætte honorarreguleringen til et senere tidspunkt på grund af konflikten på det offentlige område.

Årsagen er, at reguleringsordningen i praksisoverenskomsten følger pris- og lønudviklingen, hvilket vil sige udviklingen i nettoprisindekset, og de aftalte lønstigninger for ansatte i regionerne. Men da der endnu ikke er indgået aftale på lønområdet for offentlig ansatte, er der heller ikke aftalt nogen lønstigning at regulere honorarerne efter. Endvidere er nettoprisindekset faldet, siden taksterne blev reguleret sidst.

Med tilbagevirkende kraft
Danske Regioner oplyser, at reguleringen af taksterne pr. 1 april 2018 vil ske med tilbagevirkende kraft, når udviklingen på lønområdet pr. 1. april 2018 er kendt. Det gælder dog kun tilskudsdelen, da patientandelen ikke kan tilbagebetales af regionerne.  

Der er desværre ikke nogen bedre model end den, som Danske Regioner foreslår. Det eneste alternativ vil være, at reguleringen 1. april kun sker ud fra nettoprisindekset, men da det er faldet, er det ikke værd at foretrække.

Afregningen kan blive forsinket

Danske Regioner har varslet lockout af regionshusene, hvilket betyder, at det administrative personale i regionernes praksisadministration kan blive ramt.  Det kan resultere i, at afregningen fra regionen bliver forsinket.

Danske Fodterapeuter har før påske bedt Danske Regioner oplyse, om konflikten kan forsinke afregningen med praktiserende fodterapeuter. Og har rykket for svar i dag. Hvis Danske Regioner melder ud, at der kan opstå forsinkelser, vil Danske Fodterapeuter oplyse alle fem regioner om, at vi forventer, at de opretter et nødberedskab under en lockout, så regionen kan leve op til aftalen i overenskomsten om at udbetale fodterapeutens honorarer senest den 15. i måneden.

Lockouten af regionshusene er lige nu sat til at gå i gang den 28. april, men konflikten kan bryde ud tidligere, hvis forligskvinden vurderer, at forhandlingsmulighederne er udtømte. I det tilfælde kan konflikten bryde ud med fem dages varsel.

De praktiserende læger og deres personale vil ikke være omfattet af en konflikt, og konflikten vil således ikke have betydning for, om patienten kan blive henvist til fodterapi.

 

Det ved vi:

  • Reguleringen af honorarerne d.1. april er udsat.
  • Reguleringen af tilskudsdelen sker med tilbagevirkende kraft, når der er aftalt lønstigninger for de offentligt ansatte.   Læs mere om reguleringsordningen

Det ved vi ikke endnu:

  • Om honorarudbetalingen bliver forsinket under en lockout