Sådan påvirker konflikten ydernummerindehavere

Overenskomstforhandlingerne for de regionalt ansatte er brudt sammen, og Danske Regioner har varslet en lammende lockout fra d. 10. april, som også indbefatter de ansatte i regionshusene.

 

Lockouten vil med al sandsynlighed påvirke regionernes administration på praksisområdet:

"En situation hvor hele eller dele af administrationen i regionshusene er lockoutet, vil nok indvirke på håndteringen af de mange fodterapeuter, som har ydernummer. På nuværende tidspunkt er der dog ikke meldt ud, hvordan det vil påvirke området," udtaler Mette Johansen, seniorkonsulent i Danske Fodterapeuter.

Efter lockoutvarslet skal alle de faglige organisationer forhandle om nødberedskab med regionerne. Når det er forhandlet på plads, og man ved, om der vil komme et nødberedskab, og hvad dette i så fald vil dække, forventes det, at regionshusene melder ud til ydernummerindehaverne, hvordan det eventuelt kan påvirke dem.

En situation, hvor regionerne ikke udbetaler honorarer til de privatpraktiserende faggrupper, herunder fodterapeuter og læger, vurderes dog at være forholdsvis usandsynlig.

"En lockout vil i så fald også lamme hele praksissektoren, hvilket jeg ikke tror, at regionerne har nogen intentioner om. Derimod tror jeg nærmere, at regionsadministrationerne skruer helt ned for blusset og kun gør det, de absolut skal jf. praksisoverenskomsten. Det vil nok indebære længere svarfrister eller forsinkelser, men hvordan og på hvilke måde - det ved vi desværre ikke endnu," uddyber Mette Johansen.

 

Det står i overenskomsten

Vedr. elektronisk afregning, overenskomstens §33, Stk. 4:
Udbetaling af tilgodehavende for afregningsmateriale indsendt inden den 3. i måneden, er til fodterapeutens rådighed den 15. i samme måned. Beløbet overføres til fodterapeuten på vedkommendes egen NemKonto, der er knyttet til fodterapeutens CVR nr. Hvor fodterapeutvirksomhed drives i selskabsform, jf. §§ 16, sker indbetaling dog til selskabets NemKonto. [….]

Lockout

Lockout modsvarer strejken og betyder, at arbejdsgiveren sender de ansatte hjem på en, flere, eller alle arbejdspladser inden for overenskomstområdet. Der er varslet lockout på både det statslige, kommunale og regionale område. I alt vil cirka 440.000 offentligt ansatte blive sendt hjem d. 10. april, hvis overenskomstforhandlingerne ender i en storkonflikt.

Parterne forhandler på nuværende tidspunkt i Forligsinstitutionen. Forligskvinden kan i løbet af processen udsætte den varslede konflikt i op til 2 gange 14 dage, hvis hun vurderer, at der ved fortsatte forhandlinger kan opnås en aftale.