Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en vejledning, der beskriver, hvordan du kan genåbne din klinik fra mandag den 20. april 2020. Her kan du blandt andet læse, at du skal prioritere dine patienter, visitere dem alle personligt og så skal du følge de hygiejneregler, som du har fulgt under perioden med kritisk funktion.  

Prioritering af patienter
Du skal prioritere de kritiske behandlinger først, altså patienter med risiko for sår eller infektion, fx diabetiske fodsår eller nedgroet negl. Derefter kan du begynde at udføre forbyggende fodterapi på de patienter, der ikke er kritiske. Det skal ske ud fra en faglig vurdering af patienterne, så du behandler de patienter først, der har størst risiko for at deres tilstand i fødderne forværres. Herefter kan du tilbyde dine øvrige patienter en tid i den rækkefølge, som du vurderer, er bedst.

Personlig kontakt
Du skal visitere alle dine patienter, inden du giver dem en tid, så du kan vurdere, hvornår de skal have behandling og så du kan sikre dig, at de ikke er smittede med covid-19. Derfor skal du i dialog med dem alle og må kun tilbyde online bookinger med mulighed for visitation, inden du accepterer tiden.

Patienter må heller ikke komme ind på klinikken fra gaden for at bestille en tid. Du skal fortsat tilbyde telefon- og videokonsultationer, hvis det er muligt at erstatte et fysisk møde. 

Hygiejnekrav
Du skal fortsat sørge for at forebygge og reducere spredning af smitte med covid-19 under genåbningen og i lang tid fremad. Derfor skal du følge de samme krav til hygiejne, som du har fulgt under perioden med den kritiske funktion. Sundhedsstyrelsen har lavet enkelte præciseringer og derfor kan du læse en opdateret version af retningslinjerne her. Her kan du også læse, hvordan du bærer dig ad, når du tager på udebehandlinger.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning her.

Opdateret 20. april 2020

Mandag den 20. april kan du gradvist genåbne din klinik og begynde at udføre forebyggende fodterapi igen. Foto: Mie Hampen.
Mandag den 20. april kan du gradvist genåbne din klinik og begynde at udføre forebyggende fodterapi igen. Foto: Mie Hampen.