Så er det tid for den nye overenskomst

1. oktober tager vi hul på en ny overenskomstperiode, der udløser en del ændringer, du bør være opmærksom på.

Den nye overenskomst indeholder en række ændringer, som du skal være opmærksom på allerede fra start.  Blandt andet stiger honoraret for fodstatusydelserne, og du får mulighed for give granulationsvævspatienter flere behandlinger. Derudover stiger udeblivelsesgebyret, og du kan kræve gebyr for behandlingerne på særlige tidspunkter. I faktaboksen kan du læse de konkrete ændringer pr. 1. oktober 2017.

 

6 måneders forældelsesfrist på alle henvisninger

Som noget nyt forlænges forældelsesfristen på henvisninger til alle specialer fra to til seks måneder.
 
”Ved gennemskrivningen af den nye overenskomst ytrede Danske Regioner ønske om at have samme forældelsesfrist på alle specialer for at have stringente regler. Ved overenskomstforhandlingerne havde vi aftalt, at forældelsesfristen for diabetespatienter skulle forlænges til 6 måneder. Vi ser det kun som en ekstra gevinst, at vi nu også får rykket forældelsesfristen på de resterende specialer.  Forhåbentlig sparer det jer for de arbejdsgange, der er forbundet med, at patienter skal til praktiserende læge igen og få en ny henvisning, fordi de ikke har været opmærksomme på den korte forældelsesfrist på 2 måneder,” udtaler Tina Christensen, Formand for Danske Fodterapeuter.

 

Ikke alt på en gang

Det er dog ikke alt i overenskomsten, som rulles ud den 1.oktober. Akkreditering, modernisering af fodsstatusskemaet og pjece med information om den forebyggende indsats kommer først til senere i overenskomstperioden.

Når champagnepropperne er poppet, og vi er kommet ind i år 2018, vil akkrediteringen for alvor komme til at fylde.

Som udgangspunkt skal du ikke forholde sig til akkrediteringen, før din klinik får varslet akkreditering 8-10 måneder før besøget.

Så vil du komme ”ind i loopet” hvilket vil sige, at du får invitation til akkrediteringsmøde og får mulighed for at få rådgivning i sekretariatet.

Hvis I er flere fodterapeuter på klinikken, kan det være en god idé at få talt om, hvem som primært skal være ansvarlig for akkrediteringen på klinikken i god tid; herunder hvordan kompensationen skal fordeles. 

 

En smidig overgang

Danske Fodterapeuter har informeret IT-leverandørerne og Sygeforsikringen Danmark om den nye overenskomst, hvilket forhåbentligt vil give en så smidig overgang til den nye overenskomst som muligt. De nye takster på fodstatusydelserne og de nye regler om flere faktorer til patienter med granulationsvæv bør derfor allerede fremgå af IT-systemerne den 1.oktober.

 


Trykt version i postkassen

Overenskomsttekst er tørt stof, og det kan være svært at finde rundt i paragraffer og bestemmelser. Derfor har Danske Fodterapeuter layoutet en ny pdf-version af overenskomsten, som forhåbentligt vil gøre det nemmere både at læse den, men også at finde det, som du leder efter. Overenskomsten trykkes også i en papirudgave i to dele, som vil ligge i din postkasse medio oktober. Danske Fodterapeuter anbefaler, at du læser hele den nye overenskomst.

Den nye overenskomst træder i kraft den 1.oktober 2017
Den nye overenskomst træder i kraft den 1.oktober 2017

Ændringer pr. 1. oktober 2017

Træder i kraft 1.oktober:

  • Honoraret for fodstatusydelserne 2180, 2170 + 2171 stiger 15%
  • Ved behandling af granulationsvæv anvendes ydelse 2130/underkode 1015. Ydelsen tages sammen med andre behandlingsydelser fx ydelse 2140 eller 2141 afhængig af om bøjlen kan påsættes ved samme behandling eller ej
  • Granulationsvævspatienter får løftet deres loft til 35 faktorer. Det sker første gang, at ydelse 2130/underkode 1015 anvendes
  • Udeblivelsesgebyret stiger til 270 kr. og kan opkræves fra første udeblivelse.
  • Der kan opkræves gebyr for behandling på særlige tidspunkter
  • Forældelsesfristen for henvisninger til alle specialer forlænges til 6 måneder

 

Implementeres senere

  • Alle klinikker med ydernummer skal akkrediteres, og de første klinikker varsles i februar 2018.
  • En projektgruppe skal modernisere fodstatusskemaet. Ændringerne implementeres i overenskomsten og det nuværende fodstatusskema pr. 1. januar 2019.
  • Der udarbejdes en patientrettet pjece med information om den forebyggende indsats i fodterapipraksis, som stilles til rådighed.

Klik på billedet for at hente overenskomsten

Klik på billedet for at hente ydelsesbeskrivelsen