Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Klokken 12 lukkede afstemningen om en ny overenskomst for privatpraktiserende fodterapeuter, og resultatet er ikke til at tage fejl af. Flere end ni ud af ti har stemt ja og det overgår med flere længder det flertal på 50 procent, der skal til for, at overenskomsten kan træde i kraft 1. april 2021.

95 procent stemte ja
Helt nøjagtigt har 95 procent stemt ja, mens 3,3 procent har stemt nej og 1,7 procent har stemt blankt. 72,5 procent af de stemmeberettigede har klikket ind på afstemningen og har afgivet deres stemme.

”Jeg er meget tilfreds med, at der er så markant en tilslutning til aftalen blandt medlemmerne. Det tyder på, at vi har opnået det, vi ville i forhold til at tage et stort skridt i retning af at rette op på nogle af de skævheder, der har været i tidligere aftaler”, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Mere attraktivt
Hun tilskriver den store tilslutning de mærkbare honorarløft på ydelserne A, B og C, og at regionerne påtager sig at finansiere arbejdet med kvalitet og efteruddannelse.

”Nu vil jeg se frem til, at det bliver mere attraktivt at arbejde under overenskomsten, så klinikkerne kan køre endnu bedre og være endnu bedret rustet til løfte opgaven med at forebygge fodproblemer i samfundet”.

”At Region Sjælland samtidig har øget fleksibiliteten betydeligt, så det nu er to ud af fem regioner, hvor en stram styring ikke spænder ben for vores arbejde. Det betyder, at flere, der vil have ydernummer, kan få det, hvilket øger tilgængeligheden. Så alt i alt er vi inde i en rigtig positiv udvikling på flere fronter”.

Sender overenskomst med posten
Danske Fodterapeuter vil inden 1. april 2021 sende en ny overenskomst og ydelsesbeskrivelse med posten til alle, der praktiserer under overenskomsten. De vil også blive offentliggjort på fodterapeut.dk.

4. marts 2021

Gyrit Madsen, næstformand, Tina Christensen, formand og Bo Libergren, næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Gyrit Madsen, næstformand, Tina Christensen, formand og Bo Libergren, næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Danske Fodterapeuters stemmetællerudvalg har i dag kontrolleret og godkendt afstemningen. På billedet er Mette Bergmann, Kirsten Riise Herman (og Jane Hansson på skærmen).
Danske Fodterapeuters stemmetællerudvalg har i dag kontrolleret og godkendt afstemningen. På billedet er Mette Bergmann, Kirsten Riise Herman (og Jane Hansson på skærmen).