Best practice er blevet revideret

Danske Fodterapeuters best practices om diabetes, indlæg og ortonyxi, der beskriver, hvad du skal huske, når du behandler disse patientgrupper, er blevet revideret.
 

Den største revision er sket med 'Best practice om ortonyxi', der har fået tilføjet et bilag, der viser, hvordan man bruger en skydelære til at måle neglen med.

Generelt har alle tre best practice fået mindre revisioner, hvor enkelte uhensigtsmæssige ord er blevet erstattet med nye som f.eks. i afsnit om fodtøj, hvor 'Vurdér' er blevet erstattet af 'Observér'

 

Klik for at se best practice

Best practice har fået en mindre revision.
Best practice har fået en mindre revision.

Hvad er best practice?

Best practice kan sammenlignes med en faglig maggi-terning, hvor al viden om procedurer er kogt ned til en koncis tjekliste.

  • Best practice svarer ikke på hvordan du gør, men hvad du skal gøre, når du behandler dine patienter.
  • Best practice er en genvej til at følge de anerkendte tilgange til korrekt behandling.

Akkrediteringen stiller krav om skriftlig beskrivelse af best practice, som man kan tage udgangspunkt i og følge i sine behandlinger. Man skal dog ikke forstå dem sådan, at man er nødt til følge best practice fuldstændigt. Man må gerne afvige fra punkterne - man skal bare argumentere for det fagligt. Fx kan det være, at der er punkter, som ikke er relevante eller man argumenterer for at gøre noget anderledes, fordi man har læst en faglig artikel med ny viden.

Vælger du at bruge Danske Fodterapeuters best practice bør du dog gå 100 procent ind for dem og beskrive afvigelserne, når de opstår.