Af Tina Rønhøj, kommunikationskonsulent

Region Hovedstaden vil beregne omsætningsloftet - som bliver pålagt, når du har en behandlende medhjælp § 18 stk. 2 - på en ny måde. I stedet for at beregne loftet ud fra den højeste omsætning inden for de sidste tre år, vil Region H beregne det ud fra regionsgennemsnittet plus 25 procent. Det vil ske i en treårig forsøgsordning, der går i gang 1. januar 2021.

Uden indlæg og afstandstillæg
I 2019 lå regionsgennemsnittet plus 25 procent på 114.101 kroner. Hvis din klinik har haft en omsætning i løbet af de sidste tre år, der overstiger det beløb, vil det være din egen omsætning, der gælder. Indlægsydelser og afstandstillæg fratrækkes som noget nyt, når regionen skal beregne, om du har nået loftet.

Fastholde og tiltrække
Forsøgsordningen er stablet på benene, fordi Region Hovedstaden gerne vil fastholde fodterapeuter, som har behov for nedsat arbejdstid og tiltrække nye for at udvide kapaciteten. Årsagen til, at det har været muligt at tage initiativ til forsøgsordning er, at regionerne har fået lov til at beregne omsætningsloftet på en anden måde end det, der er aftalt i overenskomsten. 

Evaluering i 2023
Inden forsøgsordningen løber ud den 31. december 2023, vil Region Hovedstaden tage den op til overvejelse. De vil se på, hvor mange patienter, der er blevet behandlet i de tre år og sammenligne antallet med de tre regnskabsår, inden ordningen trådte i kraft. Regionen vil også sammenligne udgifter og antallet af opsagte ydernumre.

Du får kun et omsætningsloft, hvis du har en behandlende medhjælp §18 stk. 2 Foto: IstockPhoto
Du får kun et omsætningsloft, hvis du har en behandlende medhjælp §18 stk. 2 Foto: IstockPhoto

Ansøgning om behandlende medhjælp § 18, stk. 2

Måden du ansøger om en behandlende medhjælp ændrer sig ikke. Du skal derfor fortsat sende et ansøgningsskema til Danske Fodterapeuter og forklare, hvorfor du ønsker en behandlende medhjælp § 18, stk. 2.

Du kan søge om en behandlende medhjælp af særlige familiemæssige årsager, uddannelse, alder, svagelighed eller ønske om at stille din arbejdskraft til rådighed andre steder.