Af Tina Rønhøj, kommunikationsmedarbejder 
 
Ventetiden på fakta om det nye speciale er forbiog du kan nu få indblik i, hvordan du skal håndtere tilskuddet til dine patienter med svær psoriasisgigt fra torsdag 1. juli. Detaljerne er nedfældet i en ny aftale, som Danske Fodterapeuter og Danske Regioner netop har nikket til henover forhandlingsbordet.   

Egne koder
Svær psoriasisgigt får i første omgang ikke sit eget specialenummer, fordi det er midlertidigt og
 udløber 31. december 2021. Pengene til tilskuddet kommer fra en satspuljeaftale, der ikke afsætter midler varigtDerfor kommer det nye speciale til at høre ind under speciale 60, der i forvejen dækker svær leddegigt. Psoriasisgigt får dog sine egne koder, så man kan se, hvilken patientgruppe, der får tilskud. Hvis svær psoriasisgigt bliver et permanent speciale efter puljens udløbhar Danske Fodterapeuter sikret, at det vil få sit eget separate specialenummer.  

Tilskud på 50 procent 
Mennesker med svær psoriasisgigt skal have en henvisning fra egen læge for at få tilskud på fodterapi; på lige fod med de andre patientgrupper.  Tilskuddet lyder på 50 procent af behandlingsprisen og behandlingsinterval og -omfang afhænger af din vurdering; ligesom med patienter med leddegigt. 

Den økonomiske ramme  
De 4,2 millioner kroner, der er afsat til det nye speciale, skal strække sig over de næste tre og et halvt år. Beløbet skal dække behovet for fodbehandling hos de 1.000 mennesker, som partierne i satspuljeaftalen har estimeret vil høre ind under kategorien svær psoriasisgigt.  

Kontrol med forbrug og ventetid 
Danske Fodterapeuter og Danske Regioner er blevet enige om at holde øje med forbruget hvert kvartal og se på udviklingen i ventetider i hver regionDanske Fodterapeuter har argumenteret for mere kapacitet og flere ydernumre til at dække efterspørgslen fra 1.000 flere patienter, men det vil være op til samarbejdsudvalgene at se på kapaciteten i hver enkelt region. Danske Fodterapeuter vil derfor opfordre samarbejdsudvalgene til at være opmærksomme på kapacitetsproblemer,  så klinikker eller områder med lange ventetider ikke belastes yderligere på grund af det nye speciale. 

Information til læger og it-leverandører 
Danske Regioner informerer de praktiserende læger via Praktiserende Lægers Organisation, og regionerne har kontaktet it-leverandører for at finde tekniske løsninger på de nye koder under speciale 60. Danske Fodterapeuter vil kontakte patientforeningerne Psoriasisforeningen og Gigtforeningen og opfordre dem til at informere deres medlemmer.   

1. juli kan du give 50 procent i tilskud til patienter med svær psoriasisgigt.
1. juli kan du give 50 procent i tilskud til patienter med svær psoriasisgigt.

Lægens vurdering
Det er den praktiserende læge, der vurderer, hvornår en patient med psoriasisgigt kan få en henvisning til fodterapi, ud fra denne definition:  

Svær psoriasisgigt medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få eller ingen sædvanlige arbejdsopgaver klares og hvor patienten har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje.