Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Overgangen fra REFHOST til DNHF har vist sig at have flere digitale fælder end forudset, og ventetiden til DNHF´s support er lige nu længere end de flestes tålmodighed. Derfor er Danske Fodterapeuter i tæt dialog med projektgruppen bag DNHF og Sundhedsdatastyrelsen om problemerne og mulige løsninger.

Danske Regioner er også blevet taget med på råd om en midlertidig ordning, indtil du igen kan hente henvisninger på nye patienter.

Indtil Danske Fodterapeuter har fået besked om mulige løsninger, kan du forsøge to ting:

1. Du kan prøve at logge dig på henvisningsportalen via dnhf.dk i stedet for at gå via dit kliniksystem. 
2. Du kan tjekke om dine oplysninger er korrekte Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR). Du skal logge ind med dit medarbejder-NemId, der skal være koblet op på en klinik eller klinikejer og et cpr-nummer. Du kan altså ikke bruge dit private NemId.

I weekenden er alle henvisninger blevet overført fra REFHOST til DNHF, der står for Den Nationale Henvisningsformidling.
I weekenden er alle henvisninger blevet overført fra REFHOST til DNHF, der står for Den Nationale Henvisningsformidling.

DNHF support

Kontakt CGI Danmark A/S, hvis du har brug for support:

Telefontid 8-16 på hverdage.

Telefonnummer.: + 45 44 82 79 64

E-mail: dk.dnhf-support@cgi.com