Af Mette Johansen, seniorkonsulent

 

Region Midtjylland opretter cirka syv nye kapaciteter efter længere tids politisk tovtrækkeri. Pengene til de nye kapaciteter kommer primært fra budgettet for 2019, hvor 500.000 kroner er afsat i en pulje til det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Det beløb vil udløse fem nye ydernumre. Regionens forretningsudvalg vil desuden anbefale regionsrådet at hente penge til yderligere to ydernumre fra satspuljemidlerne til psoriasisgigt. Som noget nyt bliver det også muligt for ydernummerindehavere at få flere praksisadresser.

 

Uholdbar situation

Kampen for flere kapaciteter i Region Midtjylland startede allerede for flere år siden, hvor medlemmerne Lotte Qvist og Ulla Dennild, smøgede ærmerne op, når de skulle til møder i samarbejdsudvalget og drøfte ny praksisplan i regionen. De forklarede udvalgsmedlemmerne, at alt for mange fodterapeuter i regionen var overbelastede og stressede, og at nye patienter måtte tage til takke med ventetider på op til 70 uger i nogle områder. Alligevel lykkedes det ikke at få folkene på den anden side af bordet til at forstå, at kapacitetssituationen var uholdbar. Praksisplanen gik videre i godkendelsesprocessen, uden at man fik håndteret kapacitetsproblemerne. Det betød, at Danske Fodterapeuter tog fat i politikerne i udvalget for nære sundhedstilbud og forretningsudvalget, som også skulle godkende praksisplanen:

”Region Midtjylland er den region med færrest kapaciteter, hvis man ser på indbyggertal, og blandt andet derfor har regionen udfordringer med tilgængeligheden. Det viste en KORA-rapport fra 2016. Og ventetiderne er blevet ved med at stige, så de i efteråret 2018 i gennemsnit lå på knap fire måneder for nye patienter. Sekretariatet har ofte over en længere periode hørt fra frustrerede medlemmer i regionen, som arbejder alt for meget, og som oplever at måtte sige nej til fortvivlede patienter mange gange hver dag. Disse faresignaler måtte vi forfølge,” forklarer Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

 

Politisk interesse for sagens alvor

Danske Fodterapeuter har derfor efterfølgende været i dialog med politikere i udvalget for nære sundhedstilbud og forretningsudvalget i regionen for at skabe politisk forståelse for behovet for flere kapaciteter.

”Vi har sendt uddybende materiale, kommenteret på dagsordener og holdt møder for at få politikerne til at forstå sagens alvor. I disse tider, hvor regionerne er økonomisk pressede, er det dog ikke et budskab, der er nemt at komme frem med. Derfor er jeg så glad for, at det alligevel er lykkedes. Cirka syv kapaciteter mere er et skridt i den rigtige retning, selvom vi godt kunne have brugt flere. Der skal lyde en stor tak til vores to udvalgsmedlemmer i Region Midtjylland, som har sået græsfrøene i den politiske kamp, og ikke mindst til de politikere, som har hjulpet os på vej,” siger hun. 
 

Forbehold for praksisplanen

Rasmus Foged, regionsrådsmedlem for Alternativet i Region Midtjylland, tog på et møde i udvalget for nære sundhedstilbud forbehold for godkendelse af praksisplanen, som på det tidspunkt kun indeholdt en kapacitetsudvidelse på to ydernumre. Han glæder sig derfor over opbakningen til at udvide antallet af ydernumre og håber blandt andet, at udvidelsen kan medvirke til at få fodterapeuter ind i flere sundhedshuse i regionen.

’Jeg håber også, der vil være fodterapeuter, som vil være interesserede i at oprette satellitpraksis i sundhedshuse eller i mindre byer uden praktiserende fodterapeuter. Samlet set er det mit mål at reducere ventetiderne og den geografiske afstand til fodterapibehandling. Det håber jeg, udvidelsen og den nye praksisplan kan bidrage til’, siger Rasmus Foged. 

 

Formel godkendelse

Regionsrådet skal den 28. november formelt nikke til budgettet med de fem nye kapaciteter og til at man bruger satspuljemidlerne fra psoriasisgigt til to ekstra kapaciteter. Desuden skal de godkende muligheden for flere praksisadresser. Derefter bliver det udvalget for nære sundhedstilbud og samarbejdsudvalgets opgave at kigge på, hvor der er det største behov for kapaciteter og ikke mindst at godkende ansøgninger om flere praksisadresser fra ydernummerindehaverne.

Region Midtjylland øger kapaciteten for at nedsætte den høje ventetid til fodterapi.
Region Midtjylland øger kapaciteten for at nedsætte den høje ventetid til fodterapi.
Den 28. november skal regionsrådet i Region Midtjylland officielt godkende udvidelsen med syv kapaciteter.
Den 28. november skal regionsrådet i Region Midtjylland officielt godkende udvidelsen med syv kapaciteter.