Er du en af de 52 fodterapeuter, der har tegnet en pensionsordning via PKA, kan du se frem til lidt ekstra smør på brødet, når du går på pension. PKA har nemlig hævet renten fra 5 til 7 procent fra 1. oktober 2017. Det sker, fordi PKA har tjent godt på deres investeringer, hvilket har fyldt pengetanken op.

7 procent er pensionsbranchens højeste faste forrentning og det sker kun godt et halvt år efter, at PKA meldte ud, at man ville forrente medlemmernes pensioner med 5% til 2021. PKA har et mål om at fastholde den høje kontorente på 7% de næste fire år.  

”PKA er en medlemsejet pensionskasse med en solid økonomi, og derfor giver vi nu pengene tilbage til medlemmerne ved at forrente deres pension med hele 7%. Det bidrager til, at den forventede pension for et typisk 40-årigt medlem nu er steget med mere end 80.000 kroner siden 2011. Vi er her for at sikre medlemmer og nye kunder en økonomisk tryghed hele livet,” understreger administrerende direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi i PKA har så velkonsolideret en økonomi, at vi kan forrente pensionerne med 7%. Det betyder virkeligt noget for den enkeltes pension. Det er også et vigtigt signal at sende til vores medlemmer og fremtidige kunder, at hos PKA får man stigende pensioner, høje renter og betaler lave omkostninger,” siger Peter Damgaard Jensen.

PKA kan sætte renten ned igen, hvis de oplever en nedgang i økonomien.

Læs om pensionsordningen hos PKA

 

 

 

 

Fakta om pension i PKA  
• PKA meddelte i slutningen af 2016, at man forventede at forrente medlemmernes pensioner med 5% de næste 5 år. Pr. 1. oktober hæves renten til 7%.
• PKA har de seneste 5 år haft et gns. afkast på 8%.
• PKA har i 2017 sænket de gns. adm. omkostninger til 375 kr. pr. medlem, hvilket er et fald på 30% på fem år.
• PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• Pr. 1. januar 2018 bliver 7.800 farmakonomer og en samlet formue på 10 mia. kr. en fjerde pensionskasse under PKA.
• PKA har en samlet formue på 250 mia. kr.