Tidligere modtagere af prisen Årets Fod:

2016: Mette Abildgaard, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti

2015: Klaus Kirketerp-Møller, overlæge, Copenhagen Wound Healing Center

2014: Region Syddanmark

2013: Johnny Frøkjær, overlæge, Odense Universitetshospital

2012: Peter Lotinga, medlem af Slagelse Byråd

2011: Finn Bojsen-Møller, lektor, dr.med.