Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Flere end 95 procent af medlemmerne af Danske Fodterapeuter er selvstændigt erhvervsdrivende og mærker en markant nedgang i antallet af patienter efter udbruddet af covid-19. Det viser en ny måling blandt 32 procent af medlemmerne af Danske Fodterapeuter. Det står særligt grelt til blandt halvdelen af medlemmerne, der svarer, at de slet ingen patienter har – eller kun tager meget få, akutte patienter.

Nedlukninger og forbud på plejehjem
To af årsagerne til det markante fald i patienter er, at mange har valgt at lukke klinikken ned og kun have et nødberedskab for akutte patienter, fordi de er bange for at smitte andre. Men der er også fodterapeuter, der slet ingen patienter har, fordi de ikke må komme på de plejehjem, de normalt arbejder på som selvstændige.

’Vi er en del af sundhedsvæsenet og er stort set alle selvstændigt erhvervsdrivende. Det betyder, at det udelukkende er os selv, der skal dække det tab, vi har i forbindelse med coronavirussen. Det stiller os i et kæmpestort etisk dilemma, hvor vi på den ene side rigtig gerne vil undgå at sprede smitte blandt vores patienter. Og på den anden side ikke ønsker at risikere at skulle lukke vores klinikker, fordi vi hverken kan betale regninger eller få løn’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Få initiativer kommer os til gode
Hun forklarer, at det kun er meget få medlemmer med ansatte, der får glæde af regeringens hjælpepakke til virksomheder og lønmodtagere i forbindelse med covid-19. Det gavner heller ikke mange fodterapeuter, at skat og moms udskydes, da få er momspligtige og man ikke kan betale skat af noget, man ikke tjener. Hun håber derfor, at de yderligere initiativer, regeringen arbejder på, vil komme fodterapeuter og andre selvstændige sundhedsprofessionelle til gode.

’Jeg håber også, at regeringen har fået øje på, at coronavirussen rammer os endnu hårdere end de fleste lønmodtagere, fordi vi skal lukke vores forretninger, før vi kan få dagpenge. Og det skridt er der meget få af os, der har lyst til at tage, fordi det formentlig også kan betyde et farvel til faget på grund af et stort, økonomisk tab’, siger hun.

Åbne klinikker tager forbehold
De medlemmer, der har valgt at holde klinikken kørende på trods af risiko for covid-19, melder, at de tager deres forbehold. Det betyder blandt andet, at patienter frarådes at dukke op, hvis de har en mistanke om at have være blevet smittet eller have været i nærheden af en, der er smittet. Det indebærer selvfølgelig også, at klinikkerne strammer op på de hygiejnerutiner, der i forvejen er optimerede på lige fod med resten af sundhedsvæsenet.

Behandling er nødvendig
’Vi spiller en væsentlig rolle i behandlingen og forebyggelsen af blandt andet diabetiske fodsår og derfor kan vi ikke bare lukke og slukke alle klinikker, mens coronavirussen hærger. Derfor opfordrer vi heller ikke alle til at lukke ned. Et uopdaget fodsår, som jeg for eksempel havde forleden dag på klinikken, kan nemlig få større konsekvenser for patienten end at blive ramt af covid-19’, siger hun.

16. marts 2020 kl. 15.50

Coronavirussen har sat en stopper for medlemmernes normale færd på landets plejehjem. Foto: Mie Hampen
Coronavirussen har sat en stopper for medlemmernes normale færd på landets plejehjem. Foto: Mie Hampen
Et blandt mange lukket-skilte i landet klinikker. Foto: Nellie Svane
Et blandt mange lukket-skilte i landet klinikker. Foto: Nellie Svane
Foto: Annika Brandt.
Foto: Annika Brandt.

Måling om fald i omsætning blandt fodterapeuter

51 procent oplever et fald på 90 procent eller derover

5,5 procent oplever et fald på cirka 75 procent

23 procent oplever et fald på cirka 50 procent

11,7 procent oplever et fald på cirka 25 procent

6,3 procent oplever et fald på cirka 10 procent

0,9 procent oplever en stigning (har overtaget patienter fra lukkede klinikker)

32 procent af aktive medlemmerne af Danske Fodterapeuter har deltaget i målingen fra den 15. og 16. marts 2020
Kilde: Danske Fodterapeuter