Opdater din kliniks kontaktinformationer hos IKAS

IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) sender i uge 6 breve ud til alle klinikker, hvor fodterapeuter arbejder under ydernummer. Brevet kommer pr. mail.

I perioden d. 1. februar 2018 - d. 31. september 2021 skal alle klinikker, hvor der er tilknyttet fodterapeuter med ydernummer, akkrediteres. IKAS står for selve akkrediteringen og har brug for oplysninger fra klinikkerne for at kunne planlægge akkrediteringsbesøgene.

Brevet udsendes til alle klinikker med ydernummer - også selvom man først skal akkrediteres i september 2021. Det er ydernummerindehaveren, som modtager brevet pr. mail - hvis der er flere ydernummerindehavere på en klinik, er det tilfældigt, hvilken en af ydernummerindehaverne, som modtager mailen.

 

Afvent varslingen

'At man skal opdatere sine kontaktoplysninger og angive andre praktiske informationer, er ikke ensbetydende med, at man skal gå i gang med akkrediteringen endnu', forklarer Kristina Skou-Holtet, som er kvalitetskonsulent i Danske Fodterapeuter.

"Jeg anbefaler, at man tager den mod ro, indtil at klinikken modtager et reelt varslingsbrev fra IKAS, og det er jeres tur til at blive akkrediteret. Når I så bliver varslet, så står vi klar til at hjælpe jer trygt igennem hele processen fra varsling til akkrediteringsbesøg," pointerer Kristina, som er ansvarlig for at rådgive fodterapeuterne i akkrediteringsprocessen.

 

Hvis I er flere på klinikken - så overvej følgende

  1. Tal sammen om, hvem som skal være kontaktperson. Kontaktpersonen skal have et ydernummer. Det er kontaktpersonen, som får udbetalt kompensationen for akkrediteringen, og som har kontakten til IKAS på klinikken.
     
  2. Få afklaret hvem som skal akkrediteres. Fodterapeuter, som arbejder under overenskomsten, skal akkrediteres, men fodterapeuter uden ydernummer kan også vælge at blive akkrediterede (uden betaling), hvis de er tilknyttet en klinik, hvor der arbejder fodterapeuter med ydernummer.
     
  3. Tal om kompensationen, og hvordan den skal fordeles. Kompensationen udbetales til kontaktpersonen, men vil ofte skulle omfordeles på klinikken - læs mere om kompensationen på www.akkreditering.info

Spørgsmål til akkrediteringen?

 

Kontakt

Kristina Skou-Holtet, kvalitetskonsulent
ksh@fodterapeut.dk / telefon: 43 20 51 30

Alle klinikker med ydernummer skal opdatere deres kontaktinformationer hos IKAS
Alle klinikker med ydernummer skal opdatere deres kontaktinformationer hos IKAS

Hvad er akkreditering?

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) skal udbredes i fodterapipraksis, og derfor skal alle klinikker, hvor der er fodterapeuter med ydernummer, akkrediteres inden september 2021. Læs mere om akkrediteringen på www.akkreditering.info og www.ikas.dk

 

Hvem skal akkrediteres?

Akkreditering sker på klinikniveau og omfatter de fodterapeuter, der har ydernummer eller er behandlende medhjælp (§18.1 & §18.2) eller vikar. Hvis klinikken består af fire fodterapeuter, hvor to har ydernummer og to ikke har, kan de to uden ydernummer blive omfattet af akkrediteringen uden, at det vil koste klinikken noget ekstra - men så skal det angives på IKAS' hjemmeside, så der kan tage hensyn til det i planlægningen.

 

Klinikker uden ydernummer

Klinikker som består udelukkende af fodterapeuter uden ydernummer har mulighed for at blive akkrediteret mod betaling. Du kan læse mere om dette på IKAS' hjemmeside.