Af Tina Rønhøj/kommunikationsmedarbejder

Der er stor opbakning til Danske Fodterapeuters største mærkesag om at lukke hullet i loven om helbredstillæg, så udsatte borgere automatisk får patientsikker fodbehandling, når de får tilskud fra kommunen. Det viser medlemsundersøgelsen fra december 2018.

Mærkesagen om helbredstillæg rangerer som foreningens allervigtigste indsats. Herefter kommer ønsket om at øge kendskabet til forskellene mellem statsautoriserede fodterapeuter, der er en del af sundhedsvæsenet, og fodplejetilbud udenfor sundhedsvæsenet. Tredjehøjest på listen over mærkesager ligger indsatsen for at øge kendskabet til fodterapi blandt andre sundhedspersoner.  

Sammen er vi stærkest
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, glæder sig over, at medlemmernes behov stemmer overens med den retning, som bestyrelsens styrer mod.

’Det styrker vores indsats, at medlemmerne er enige i, at kommunerne bør stille krav til kvalitet og patientsikkerhed hos de behandlere, de yder tilskud til via helbredstillægget. Det er nemlig afgørende for foreningens succes, at medlemmerne bakker op bestyrelsens retning, som ligger til grund for det arbejde, sekretariatet udfører’, siger hun.

Trækker nu på samme hammel
’Vi har i efterhånden mange år arbejdet strategisk med at inddrage medlemmerne i foreningens indsatser på generalforsamlingerne. Det er sket med henblik på at opnå overensstemmelse mellem bestyrelsens retning og medlemmernes ønsker. Resultatet af medlemsundersøgelsen fortæller mig, at den tilgang virker, så alle trækker på samme hammel’, siger hun.

Bemærker indsatsen
Cirka 70 procent af medlemmerne giver i undersøgelsen udtryk for, at Danske Fodterapeuter har styrket indsatsen for at synliggøre fodterapi og fodsundhed over for politiske beslutningstagere i løbet af de sidste to år.

’Det glæder mig, at medlemmerne har bemærket vores høje aktivitetsniveau, der har peaket i løbet af de sidste halve år.  Debat om helbredstillæg og sundhedsreformen er områder, hvor vi har meget på hjerte og derfor er det helt naturligt, at vi kommer på banen og giver vores mening til kende’, siger hun.

 

Mærkesagerne får stor opbakning i medlemsundersøgelse.
Mærkesagerne får stor opbakning i medlemsundersøgelse.

Medlemsundersøgelsen blev gennemført elektronisk blandt alle medlemmer af Danske Fodterapeuter i december 2018.

36 procent af medlemmerne deltog i undersøgelsen.