95 procent af offentlig ansatte medlemmer af Danske Fodterapeuter har stemt ja til ny aftale. I alt har 55,3 procent afgivet deres stemme, 0 procent har stemt nej og 4,8 procent har stemt blankt. Afstemningen er en del af en samlet afstemning i Sundhedskartellet, hvor 53,5 stemte ja og 40,7 procent stemte nej. Stemmeprocenten lå på 55,7.

”Jeg er glad for, at medlemmerne bakker så massivt op om den nye aftale, som jeg synes er tilfredsstillende, når man tænker på, at vi er midt en pandemi, der udfordrer os økonomisk. Aftalen sikrer, at lønnen for vores offentligt ansatte udvikler sig i løbet af de næste tre år. Det er også godt at se, at opbakningen til aftalen er blandt de højeste i Sundhedskartellet og stemmeprocenten ligger linje med gennemsnittet i de andre organisationer”, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Læs aftalen her

Læs tidligere nyhed om aftalen