OK 18: Strejkevarsel afsendt fra Danske Fodterapeuter

Danske Fodterapeuter har udtaget en afdeling på Århus Universitetshospital til strejke. Der strejkes fra d.4.april, hvis ikke der forinden er indgået et forlig med Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet/Sundhedskartellet.

 

Strejkevarslet er fremsendt af Danske Fysioterapeuter på vegne af Danske Fodterapeuter. Det skyldes, at det er Danske Fysioterapeuter, der forhandler for Danske Fodterapeuter på det offentlige område.

På nuværende tidspunkt er der blevet afholdt et første forligsmøde hos Forligsmand Mette Christensen, dog uden andet resultat end der er aftalt flere datoer for nye møder.

 

Ingen strejke på det kommunale område

På det kommunale område vil der ikke blive varslet strejker fra Danske Fodterapeuters side, da vi har så få ansatte, at der ikke kan udtages 10% til strejke, som er strejkegrundlaget.