OK 18: Omfattende lockoutvarsel også på det regionale område

Både staten, kommunerne og regionerne har varslet omfattende lockout fra den 10. april. Dermed lægger arbejdsgiverne op til en voldsom storkonflikt på det offentlige område.

 

Det er endnu ikke offentliggjort præcis hvilke områder, der vil blive omfattet af lockoutet, men staten vil sende 120.000 medarbejdere hjem uden løn, kommunerne 250.000 og godt 70.000 i regionerne. Dermed vil mere end halvdelen af alle offentligt ansatte blive ramt af arbejdsgivernes aktion.

"Vi vil gerne opfordre hele rækken af offentlige arbejdsgivere til at tænke på de signaler, der sendes til deres medarbejdere. Alle taler om at den danske økonomi buldrer derudaf - men ønsket fra offentligt ansatte om at være en del af opsvinget og blive tilgodeset på linje med privatansatte nærmest tromles til side. Det er på grænsen til et tillidsbrud i det samarbejde, som vi har arbejdet for mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Tilliden i hverdagen er helt afgørende for sammenhængskraften i Danmark. Og vi ser i dag et tillidsbrud, der risikerer at få betydning mange år ud i fremtiden. Som forhandlere har vi aldrig gået efter konflikt, men at opnå forhandlingsløsninger. Det er fortsat vores mål," siger Formand for Sundhedskartellet og forhandlingsleder på det regional område Grete Christensen.

Danske Fodterapeuter har endnu ikke modtaget noget lockoutvarsel for ansatte i regionerne, men det må forventes, at fodterapeuterne ikke går fri, med mindre de er en del af nødberedskabet.

 

Du kan læse regionernes forklaring på den voldsomme lockout på Danske Regioners hjemmeside

Foreløbig liste over berørte områder

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Rigshospitalet og Rigshospitalet Glostrup
 • Sygehusenhed Midt
 • Sygehusenhed Vest
 • Regionshospitalet Horsens
 • Regionshospitalet Randers
 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospital Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital
 • Holbæk Sygehus
 • Sjællands Universitetshospital - Køge
 • Odense Universitetshospital
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Friklinikken - Grindsted
 • Sygehus Lillebælt - Middelfart
 • Syddanske Vaskerier - Odense
 • Alle regionshuse

  Kilde: Danske Regioner