Denne artikel er en aprilsnar.

 

Af Tina Rønhøj/kommunikationsmedarbejder

Kan du ikke også klippe mine fingernegle? Det spørgsmål er du garanteret blevet stillet mere end en gang. For det sker regelmæssigt for fodterapeuter og derfor er fingernegle også en del af den kollektive ansvarsforsikring, der er knyttet til medlemskab af Danske Fodterapeuter. Men nu tager faggruppen skridtet videre og indfører hænder som et nyt fagområde på fodterapeutskolerne fra begyndelsen af 2021.

Undervisningsministeriets ønske
Lykke Rønholt, skoleleder på Fodterapeutskolen, Roskilde Tekniske Skole, har været med til at tilrettelægge det nye fagområde sammen med Danske Fodterapeuter og Undervisningsministeriet.

’Jeg er meget glad for, at Undervisningsministeriet har valgt at tilføje hænder til vores uddannelse. Fødder og hænder har meget til fælles. De er begge udsatte kropsdele, fordi de sidder yderst på lemmerne og længst væk fra hjertet. De har også begge fem digitus, negle og næsten samme antal knogler. Desuden er det begge kropsdele, som vi er dybt afhængige af for at kunne udføre vores praktiske opgaver i hverdagen. Jeg har derfor nemt ved at forestille mig, hvordan vores grundkompetencer kan komme i spil i forhold til hænder’.

Forlænges med to måneder
Hun fortæller, at de første elever bliver undervist i hænder fra 2021, når undervisningsmaterialet er færdigudviklet, og underviserne er klædt på til at varetage den nye opgave. Det betyder samtidig, at uddannelsen forlænges med to måneder, så den fremover varer i 20 måneder.

’Vi ville oprindeligt også have haft en række nye fag med i udvidelsen, men det har Undervisningsministeriet afvist i denne omgang. De har udelukkende fokuseret på hænder, fordi sundhedsvæsenet ikke ved, hvor de skal sende patienterne hen, når det ikke drejer sig om operationer. Ergoterapeuter kan noget med bevægelse, men ikke, når det kommer til negle og hud. Undervisningsministeriet har været lydhøre over for vores andre forslag til nye fag, men har desværre ikke haft økonomi til at efterkomme vores ønsker i denne runde. Det er jeg selvfølgelig ærgerlig over, da jeg er meget bevidst om, at uddannelsen har et stort behov for at omfatte flere kompetencer, så som iværksætteri, biomekanik, laserbehandlinger, taping og mere træning i indlægsdisciplinen’, siger hun.

Efteruddannelse til alle
Forlængelsen af uddannelsen betyder samtidig, at færdiguddannede fodterapeuter bliver tilbudt efteruddannelse, der opgraderer dem med de nye færdigheder. Den opgave tager Danske Fodterapeuter sig af og vil fra 2021 tilbyde weekend- og aftenundervisning på skolerne, der bliver gratis og SU-berettiget.

’Det er en spændende og kæmpestor opgave, som vi glæder os til at gå i gang med. Vi har allerede nu planer om at ansætte et hold undervisere, der kan stå for opgaven, indtil alle, der ønsker det, er færdiguddannede i hænder. Vi kan selvfølgelig ikke tvinge folk af sted, men det er her fremtiden ligger og derfor vil jeg anbefale alle medlemmer at tage imod tilbuddet om mere uddannelse. På sigt vil medlemmer, der udelukkende behandler fødder, forsvinde, så faggruppen igen bliver homogen’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

Ny titel, foreningsnavn og logo
Optagelsen af et nyt fagområde betyder på sigt, at medlemmernes titel ændres til statsautoriseret hånd- og fodterapeut.

’Det ligger i naturlig forlængelse, at foreningen på et tidspunkt også skifter navn til Danske Hånd- og fodterapeuter. Derfor har vi allerede taget hul på processen med at konstruere et nyt logo, som repræsenterer alle medlemmer. Sådan et navne- og logoskift skal dog først vedtages på generalforsamlingen og tager meget lang tid og koster mange penge. Så det vil blive en gradvis forandring, som vi først for alvor tager fat på, når de første hånd- og fodterapeuter er uddannet i slutningen af 2022. Men det er godt at vide for medlemmerne, når de overvejer nye facader og tryksager i fremtiden’, siger Tina Christensen.

Hun tilføjer, at det vil medføre nye ydelser i overenskomsten, som er nødt til allerede at blive indtænkt i forhandlingerne op til den næste overenskomst i 2020.

Markedsfører fagområdet
Tina Christensen lover samtidig, at foreningen vil gøre en stor indsats for at markedsføre medlemmernes nye fagområde, som hun er overbevist om kommer til at ligge i de bedste hænder.

’Ingen andre kender neglenes sygdomme så godt som vi gør og jeg er overbevist om, at vi også kan bruge vores viden om hud, kredsløb og kompetencer inden for småaflastninger til hænderne. Og så kan der vist ikke herske nogen tvivl om, at vi kan klippe og fræse negle. Men det ligger alt sammen et godt stykke ud i fremtiden og lige nu er vi kun lige gået ind i april 2019, så der er masser af tid til at få det hele på plads’, siger hun.    

Sekretariatet er allerede kommet med et bud på, hvordan foreningens logo kunne se ud.
Sekretariatet er allerede kommet med et bud på, hvordan foreningens logo kunne se ud.
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, er begejstret for, at hænder snart bliver en del af faggruppens kompetenceområde.
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, er begejstret for, at hænder snart bliver en del af faggruppens kompetenceområde.