Nye sygesikringstakster pr. 1. oktober 2020

De nye sygesikringstakster, som er gældende pr. 1. oktober 2020, betyder en stigning i honorarerne på 0,59%.

 

Hvordan beregnes honorarerne?

Det er vilkårene i overenskomsten - der er baseret på to andele - som fastsætter, hvordan honorarerne skal stige eller falde.

  1. Den ene andel er omkostningsandelen, som er knyttet til priserne i samfundet, hvilket man kan se i nettoprisindekset. Når man skal beregne honorarerne pr. 1. oktober 2020, kigger man på prisstigninger i perioden fra januar 2019 til juli 2019, som lå på 0,97%. Omkostningsandelen står dog kun for en tredjedel af, hvor meget honorarerne skal reguleres med – svarende til 34 procent.
     
  2. Den anden andel er nettoandelen, som er knyttet til den lønstigning, regionalt ansatte får. Når man skal beregne honorarerne pr. 1. april 2020, kigger man på lønstigningen i perioden fra april 2019 til oktober 2019, som lå på 0,40%  Nettoandelen står for totredjedele af, hvor meget honorarerne reguleres med – svarende til 66 procent.

Du kan læse mere om regulering af honorarer i overenskomstens §32, stk. 2.

 

Hent de nye sygesikringstakster gældende pr. 1. oktober 2020

Der er kommet nye sygesikringstakster gældende fra 1. oktober 2019.
Der er kommet nye sygesikringstakster gældende fra 1. oktober 2019.

Sådan er honorarerne steget/faldet

1. oktober 2019: 1,01 procent
1.april 2019:-0,33  procent
1. oktober 2018: 1,37 procent
1. juni 2018: 0,5 procent
1. oktober 2017: Ny overenskomst trådte i kraft og indebar blandt andet stigninger på 15 procent på fodstatusydelserne.
1. april 2017: 0,34 procent
1. oktober 2016: 0,46 procent
1. januar 2016: 0,36 procent
1. oktober 2015: 0,36 procent
1. april 2015: 0,19 procent