Nyt sæt af hygiejnevejledninger

Danske Fodterapeuter har opdateret og nyudviklet et sæt af hygiejnevejledninger, der skal hjælpe med at gøre den daglige hygiejne nemmere og uden tvivlsspørgsmål.

Sættet med hygiejnevejledninger skal også hjælpe de medlemmer, der skal akkrediteres, da standard nr. 5 i akkrediteringen omhandler hygiejne.

 

Sættet med hygiejnevejledninger omfatter følgende vejledninger:

  1. Generel infektionshygiejnisk viden
  2. Håndhygiejne, uniformshygiejne og personlige værnemidler
  3. Indretning og rengøring af lokaler
  4. Rengøring, desinfektion og sterilisation af behandlingsinstrumenter og diagnoseværktøjer
  5. Smittefarlige patienter
  6. Hjemmebehandling.


 

Danske Fodterapeuter har udarbejdet vejledningssættet i dialog med overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut (marts 2018).

Vejledningerne vil blive gennemgået minimum hvert 3 år, medmindre der sker væsentlige ændringer.

 

Vejledningen tager udgangspunkt i nedenstående, med mindre andet fremgår i teksten:
”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for almen praksis”
”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren”
”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler”.
”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA” fra Sundhedsstyrelsen
”Bilag 4 Infektionshygiejniske retningslinjer: Klinikker, herunder tandlægeklinikker” fra Statens Serum Institut
”Bilag 3 Infektionshygiejniske retningslinjer: Hjemmepleje og hjemmesygepleje” fra Statens Serum Institut.

Det er stadig en god ide at læse ”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for almen praksis”, da den kommer omkring de fleste relevante emner, og forholdene i almen praksis minder på nogle områder om en klinik for fodterapi.

 

Du finder de nye hygiejnevejledninger på denne side

Det nye sæt af hygiejnevejledninger består af seks forskellige vejledninger, der gør det nemt at finde det emne, man lige søger viden efter
Det nye sæt af hygiejnevejledninger består af seks forskellige vejledninger, der gør det nemt at finde det emne, man lige søger viden efter

 

 

Du finder de nye hygiejnevejledninger på denne side