Ny vejledning i journalføring med case-eksempler

Danske Fodterapeuter har udarbejdet en vejledning, der henvender sig til dig, som arbejder på en af landets klinikker for fodterapi eller som udekørende fodterapeut.

Vejledningen er tænkt som inspiration til, hvad det vil sige at fortage fyldestgørende journalføring efter best practice.

Det overordnede formål med vejledningen er en kvalitetssikring og styrkelse af din journalføring for derigennem at højne patientsikkerheden og den faglige praksis.
Vejledningen kan således anvendes som inspiration til, hvad det vil sige at foretage fyldestgørende journalføring.

Vejledningen tager afsæt i ”Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)”.

 

Klik for at se vejledningen i journalføring

Danske Fodterapeuter har udarbejdet en vejledning til journalføring
Danske Fodterapeuter har udarbejdet en vejledning til journalføring