Ny, stærkere hovedorganisation for 1,5 mio. lønmodtagere

Den 1. januar 2019 får dansk fagbevægelse en ny fælles hovedorganisation, der vil tale på vegne af 1,5 mio. lønmodtagere, herunder også medlemmer af Danske Fodterapeuter.

 

Dannelsen af lønmodtagernes nye organisation er resultatet af den stiftende kongres, hvor delegerede fra LO’s og FTF’s medlemsforbund og -organisationer netop har vedtaget politisk grundlag, vedtægter og økonomisk grundlag for den nye hovedorganisation, der starter den 1. januar 2019.

"Jeg er glad og stolt over at få lov til at stå i spidsen for en ny stærk hovedorganisation, der repræsenterer 1,5 mio. lønmodtagere. Med det her skridt har vi sikret lønmodtagerne en ny, fælles og derfor stærkere stemme, der både er solidarisk og handlekraftig", siger LO-formand Lizette Risgaard, der på kongressen blev valgt til den nye hovedorganisations første formand.

Den nye hovedorganisation starter pr. 1. januar 2019, men inden da er der naturligvis en masse arbejde, der skal gøres. Blandt andet skal den nye hovedorganisation have et navn, de politiske indsatsområder skal konkretiseres, og organisationerne skal tilpasses.

"Vi vil kæmpe for bedre arbejdsvilkår for lønmodtagerne og for at bevare den danske model og udvikle velfærdssamfundet. Vi vil arbejde for et Danmark, hvor vi er mere rige, mere lige og mere trygge. I dag skaber vi fremtidens fagbevægelse”, slutter Lizette Risgaard af.

FTFs formand Bente Sorgenfrey og LOs formand Lizette Risgaard fortæller på et pressemøde om den forestående sammenlægning af de to store hovedorganisationer.
FTFs formand Bente Sorgenfrey og LOs formand Lizette Risgaard fortæller på et pressemøde om den forestående sammenlægning af de to store hovedorganisationer.

Danske Fodterapeuter er medlem af FTF og bliver derfor også medlem af den kommende nye hovedorganisation.