Af Tina Rønhøj/kommunikationskonsulent

Sundhedsstyrelsen har sammen med et stærkt hold, der består af blandt andre en fodterapeut, ortopæd- og karkirurger og endokrinologer, taget fat på arbejdet med at udarbejde en ny National Klinisk Retningslinje (NKR) for udredning og behandling af diabetiske fodsår.

Den nye NKR skal erstatte den, der udkom i 2013, og som indeholdt 33 konkrete anbefalinger indenfor udredning og behandling af diabetiske fodsår. Årsagen til, at det er tid til at revidere retningslinjen, er, at der i mellemtiden er kommet et nyt, internationalt og transparent system, kaldet GRADE, til at vurdere kvaliteten af evidens.

Sundhedsstyrelsen forventer, at den nye retningslinje for diabetiske fodsår bliver lanceret i foråret 2021.

I arbejdsgruppen sidder der, udover Sundhedsstyrelsen, repræsentanter fra Danske Fodterapeuter, Dansk Ortopædisk Selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Karkirurgisk Selskab, Dansk Sygepleje Selskab, Dansk Selskab for Almen medicin, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk selskab for sårheling, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

I primærsektoren spiller fodterapeuter en stor rolle i at forebygge diabetiske fodsår, mens fodterapeuter i sekundærsektoren har en afgørende rolle i behandlingen af diabetiske fodsår. Foto: Mie Hampen
I primærsektoren spiller fodterapeuter en stor rolle i at forebygge diabetiske fodsår, mens fodterapeuter i sekundærsektoren har en afgørende rolle i behandlingen af diabetiske fodsår. Foto: Mie Hampen
Pia Bondorph, fodterapeut og fagkonsulent i Danske Fodterapeuter, bidrager med input til den kommende retningslinje for diabetiske fodsår.
Pia Bondorph, fodterapeut og fagkonsulent i Danske Fodterapeuter, bidrager med input til den kommende retningslinje for diabetiske fodsår.