Opdateret: 17. marts kl. 17.30.

Af Tina Rønhøj / kommunikationskonsulent

 
Nu er det ikke længere op til dig selv at vurdere, hvilke patienter du vil behandle og hvilke du ikke vil under coronaepidemien. Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en ny retningslinje, der fastslår, at du kun skal udfylde en kritisk funktion. Der er endnu ikke sat en slutdato for instruksen, men Sundhedsstyrelsen forventer, at det varer indtil udgangen af juni måned.

Danske Fodterapeuter vurderer, at en kritisk funktion i fodterapien er behandlinger, hvor der er en risiko for, at patientens fodtilstand kan blive forværret, hvis du undlader at behandle. Det kan fx være nedgroede negle med risiko for betændelse, diabetespatienter med eller risiko for fodsår, patienter med complianceproblemer, smerter eller nedsat funktionsevne, hvis de ikke behandles inden for tre måneder. Du er derfor nødt til at lave en faglig vurdering hver gang, du skal foretage en behandling. Det kan du kun selv gøre, da det er dig, der kender patienterne bedst. 

 

Skal minimere smitterisikoen

Sundhedsstyrelsen har også beskrevet nogle tiltag, der skal minimere smitterisikoen, som du kan læse her under ’Hvordan du skal forholde dig til coronavirus i klinik for fodterapi’. Hvis du ikke kan leve op til de krav, skal du kun udføre den kritiske behandling, hvis det er livskritisk eller akut.

I den nye retningslinje står også, at du skal tage særligt hensyn til patienter, der er risiko for at blive alvorligt syge af coronavirussen, men Sundhedsstyrelsen understreger samtidig, at også disse patienter kan have behov for behandling. Derfor skal du ikke udelukke dem helt fra behandling.

’Vi bakker selvfølgelig op om det, som Sundhedsstyrelsen mener skal til for, at vi kan nedsætte risikoen for at sprede coronavirussen. Og som autoriserede sundhedspersoner tager vi selvfølgelig det ansvar på os.  Jeg ved, at vores faggruppe i forvejen er enormt opmærksomme på at gøre vores bedste for at skærme patienter og os selv mod smitte, så den opgave har jeg stor tiltro til, at vi kan løfte som branche’, siger Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter.

 

Forventer kompensation

Du behøver altså ikke lukke din klinik, men du er nødt til at udskyde alle ikke-kritiske behandlinger, indtil Sundhedsstyrelsen giver andre instrukser. Og branchen skal fortsat sørge for et nødberedskab, så kritiske patienter fortsat kan få behandling.

’Det er klart, at de nye retningslinjer betyder en massiv nedgang i patienter og omsætning for alle vores klinikker. Vi har alle mange udgifter – både på klinikken og i vores hjem. Derfor forventer jeg, at vi bliver kompenseret for det ansvar, vi løfter i forbindelse med epidemien. Det arbejder vi lige nu på at få politikerne til at få øje på, så vi selvstændige sundhedsprofessionelle også kan overleve coronakrisen’, siger hun.

 

Hent Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Opdateret: 17. marts kl. 17.30.

Sundhedsstyrelsen har udgivet nye retningslinjer for behandling af patienter under coronaepidemien.
Sundhedsstyrelsen har udgivet nye retningslinjer for behandling af patienter under coronaepidemien.

Kritisk behandling i fodterapien

Når du skal vurdere om en behandling er kritisk, skal du se på, om der er en risiko for, at patientens fodtilstand kan blive forværret, hvis du ikke behandler. Du skal derfor lave en faglig vurdering af dine patienter, som kun du kan foretage, for det er dig, der kender dine patienter.

Eksempler på kritisk behandling:

  • Nedgroet negle, der kan gå betændelse i, hvis den ikke behandles
  • Diabetespatient som har fodsår.
  • Diabetespatient som kan udvikle fodsår, hvis de ikke behandles.
  • Patienter som får smerte, hvis de ikke behandles.
  • Patienter med complianceproblemer

Listen er ikke udtømmende.

Hvad er en kritisk behandling?

Sundhedsstyrelsen definerer en kritisk behandling, som en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske behandlinger vil være kendetegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte.

Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk behandling, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab. Begrebet kritisk behandling skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk'.
Kilde: Sundhedsstyrelsen